tanteLouise-Vivensis en TWB Thuiszorg koersen af op fusie

BERGEN OP ZOOM – TWB Thuiszorg en stichting tanteLouise-Vivensis willen nauwer en vooral structureel samen gaan werken. Ze geven aan op die manier betere zorg te kunnen leveren maar het voornemen moet nog wel worden getoetst door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Volgens de zorgaanbieders is de fusie nodig om te kunnen voldoenn aan de verwachtingen van de overheid, die zorgbehoevende mensen langer thuis wil laten wonen. Beide organisaties bieden vormen van zorg die overlappingen vertonen. De bestuurders geven echter aan dat het verstandig is om de krachten te bundelen, om een betere thuiszorg te kunnen garanderen. Als motivatie vallen daarbij termen als ‘innoveren’ en ‘betere dienstverlening’, maar ook ‘meer behandeling thuis’. Gezamenlijk bestrijken de zorginstellingen het hele werkgebied van het Bravis-ziekenhuis.

Update:

TWB heeft laten weten dat er van een daadwerkelijke fuzie geen sprake is: "TWB en tanteLouise-Vivensis blijven aparte organisaties. Door samen te werken kunnen we inspelen op de veranderingen in de zorg. Om zo de zorg aan onze cliënten in West-Brabant te blijven leveren en verbeteren."

In de praktijk werkten TWB Thuiszorg en stichting tanteLouise-Vivensis al heel veel samen, valt op hun website te lezen. Of de voorgenomen samenwerking in deze vorm door gaat, hangt af van het oordeel van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De instellingen hopen nog dit jaar hun plannen officieel te kunnen maken.

Bron: ZuidWest Update