Teleurgesteld raadslid Krijnen pleit voor ‘gezond boerenverstand’

"Nederland is groot geworden door het gebruik van gezond boerenverstand", aldus raadslid Reinoud Krijnen van fractie Samen 0164. Daar kan wat hem betreft Bergen op Zoom een voorbeeld aan nemen. (Tekst: Han Verbeem, foto Pixabay / Steve Buissinne)

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Reinoud Krijnen van fractie Samen 0164 is niet boos. Krijnen is teleurgesteld. Afgelopen dinsdag stelde de gemeenteraad met een krappe meerderheid de begroting voor 2020 vast. "Onbegrijpelijk dat de coalitie akkoord is gegaan met een verliesgevende begroting", laat het raadslid vandaag weten in een persverklaring. "GBWP, VVD, CDA en GroenLinks hebben geen probleem dat 2020 start met een tekort van ruim 2 miljoen euro." De éénmansfractie van Reinoud Krijnen heeft tijdens de begrotingsbehandeling een amendement (wijzigingsvoorstel) en twee moties (raadsopdrachten) ingediend. Geen van de voorstellen heeft het echter gehaald.

Krijnen heeft het begrotingsvoorstel laten lezen door een niet met name genoemde 'bevriende bankier', aldus de mediaverklaring, die de gemeentelijke begroting zou hebben gekwalificeerd als 'nergens goed voor'. Ook een inleidende passage van het college van B&W in de gemeentebegroting zou 'tenenkrommend' geformuleerd zijn, stelt het raadslid. De gewraakde zinsnede luidt: 'Het maken van een begroting is een flinke kluif, ieder jaar weer'. Deze woorden zijn volgens Krijnen "tekenend voor een gebrek aan daadkracht en een moedeloosheid die zich meester gemaakt lijkt te hebben van een college dat zich goed toont in het bespreken van de problemen, maar radeloos lijkt als het aankomt op oplossingen." Krijnen hoopt het college alsnog wakker te kunnen schudden: "Je moet meer doen dan verwachten dat burgers genoegen nemen met een verpauperende stad en stellen dat vrijwilligerswerk nodig is", zo stelt het raadslid van fractie Samen 0164. "Je moet ook de hand in eigen boezem steken. In Nederland zijn we groot geworden door het gebruik van ons gezonde boerenverstand."

Miljoenentekorten gemeente

Krijnen schrijft zijn verklaring vijf dagen na het langdurige raadsdebat over de gemeentelijke financiën. Al met al heeft de Bergse raad in 2020 een tekort van ruim 5 miljoen te verwerken. In de vastgestelde gemeentebegroting is een bedrag van 3 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkt maar voor de resterende 2,1 miljoen zal de raad nog tijdens het boekjaar 2020 een dekking moeten vinden. De raadsmeerderheid ondersteunt de verwachting van het college dat er meevallers te verwachten zijn door extra gelden vanuit het Rijk. Of dat werkelijk het geval is, zal onder meer volgend voorjaar moeten blijken tijdens de bekendmaking van de zogeheten Meicirculaire door de Rijksoverheid.

Learning on the job

De twee afgewezen moties van Krijnen hadden betrekking op de gemeentelijke organisatie, waar volgens het raadslid 'tonnen te besparen zijn'. Zo stelde hij de mederaadsleden voor, om de vaak dure personeelsopleidingen te combineren met de expertise van extern ingehuurde medewerkers. Deze externen zouden dan de gemeenteliljke ambtenaren via een systeem van 'learning on de job' vanuit de praktijk moeten bijscholen. "Zo maak je handig gebruik van de kennis van de ingehuurde specialisten."

Twintig fte minder op stadskantoor

Het andere voorstel behelsde een plan om via natuurlijk verloop twintig fte's (fulltime equivalenten) op het stadskantoor te laten vervallen. Jaarlijks zouden namelijk zo'n 70 van de 660 ambtenaren vertrekken. Hun taken dienen dan opgevangen te worden door het overige personeel. Volgens Krijnen zou dat mogelijk moeten zijn "door het efficiënter inrichten van werkprocessen, een betere taakverdeling en het versterken van de kennis van ambtenaren." De ambtenaren verdienen volgens Krijnen een dergelijk beleid en de stad verdient het zeker. "Als hun potentie beter benut wordt, neemt hun motivatie alleen maar toe."