Teleurstelling bij zorgonderneemster over Samarbete-gesprek

BERGEN OP ZOOM / HALSTEREN – Dinsdagmiddag had zorgonderneemster Diana van den Kieboom-van Beest het langverwachte gesprek met de gemeente over haar aankoopplannen voor Samarbete. De bijeenkomst is voor haar teleurstellend en onbevredigend verlopen. "Het gesprek heeft ons geen centimeter verder gebracht", constateert zij na afloop. Haar doel, om als kandidaat-koper aan tafel te komen, heeft ze niet kunnen bereiken. De gemeente houdt vooralsnog het pand uit de verkoop. Vanuit het stadskantoor wordt volstaan met de mededeling 'dat het gesprek heeft plaatsgevonden' zonder er inhoudelijk op in te gaan.

Volgens Diana van den Kieboom ging het gesprek tussen haar, de gemeentesecretaris, twee gemeentelijke juristen en de advocaten van beide partijen. Eerder had het gemeentebestuur aangegeven bereid te zijn een gesprek met de zorgonderneemster aan te gaan, waarmee een kort geding is voorkomen. De gemeente stelde echter het gesprek "zonder rechten en weren" tegemoet te gaan. Dit betekent, dat aan de bijeenkomst geen rechten of plichten ontleend kunnen worden.

Overleggen

Op de exacte inhoud van het gesprek kan de onderneemster niet tot in detail ingaan. "Eerst wil ik nog overleggen met mijn advocaat", zegt ze. Wel is gebleken dat de scouting rechten verworven heeft over een blijvend gebruik van Samarbete, waar de gemeente niet omheen kan en wil. "Dat zou te maken hebben met toezeggingen die de politiek in het verleden heeft gedaan". Toezeggingen waarbij de gemeente volgens Van den Kieboom zelf ook vraagtekens zou zetten. "In het gesprek is duidelijk aangegeven dat men dit een onverstandig besluit van de gemeenteraad vindt", aldus de onderneemster.

Raadscommissie

Inmiddels heeft de fractie van Lijst Linssen ook politieke aandacht gevraagd voor de Samarbete-kwestie. Tijdens de raadscommissie Burger en Bestuur van donderdag 10 december komt het onderwerp op verzoek van Lijst Linssen aan de orde: de fractie wil van het college weten wat de verdere plannen met het pand zijn, nu het vooralsnog uit de verkoop blijft.

Foto: Han Verbeem