Theodorushaven was 51 jaar van ‘niemand’

BERGEN OP ZOOM – In 1964 werd de Theodorushaven in gebruik genomen en al die tijd heeft de gemeente Bergen op Zoom zich ontfermd over onder meer het onderhoud ervan. Bij werkzaamheden aan de kademuren werd onlangs een typische ontdekking gedaan. Er is nooit vastgelegd wie de beheerder nu eigenlijk was.

De vreemde situatie kwam aan het licht omdat één van de langs de kademuren gevestigde bedrijven een punt maakte van de werkzaamheden op en aan hun terrein. Pas 51 jaar later bleek dat nooit is bepaald of de verantwoordelijkheden van het beheer voor Bergen op Zoom waren of voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Volgens gemeentevoorlichter Erwin Stander geldt hetzelfde voor het nautisch beheer, dat gaat over de regeling van verkeer op het water en de bevoegdheid om verkeerstekens en dergelijke te plaatsen.

Het college van B & W heeft inmiddels een verzoek ingediend bij de Minister van Infrastructuur en Milieu om een procedure te starten die datzelfde college aan kan wijzen als waterstaatkundig beheerder van de Theodorushaven.