Tip de redactie

De redactie van KijkopBergenopZoom.nl stelt uw inbreng met nieuwswaarde zeer op prijs.

Aankomende activiteit/evenement
Heeft u een aankomende activiteit die u graag aan ons wilt doorgeven? Vul dan formulier ‘aankomende evenementen’ in.

Naar het formulier ‘aankomende evenementen’

Is het formulier voor de aankomende activiteit niet geschikt voor uw informatie? Vul dan onderstaande formulier in met daarin minimaal de volgende informatie:

Wie: wie organiseert de activiteit of het evenement en voor wie?
Wat: om wat voor soort activiteit of evenement gaat het?
Waar: waar vindt deze plaats?
Wanneer: op welke datum en tijdstip(pen) wordt de activiteit gehouden?
Waarom: wat is de reden of het doel?