Toch tijdelijke voetgangersoversteek Van Konijnenburgweg

BERGEN OP ZOOM – Er komt binnenkort alsnog een andere, tijdelijke oversteekplaats aan de Van Konijnenburgweg. Een langslepende kwestie wordt daarmee, na het nodige politieke geharrewar, eindelijk aangepakt.

Sinds er bijna een jaar geleden een fietser werd aangereden op de onoverzichtelijke verkeerslocatie, is de oversteek aan de drukke weg onderwerp van veel boze correspondentie. Bewoners en de nodige politieke partijen meldden zich met foto's, klachten en voorbeelden van wat er mis is. Het komt er op neer dat de oversteek voor zowel fietsers als voetgangers niet zonder gevaar is. De situatie is dermate onduidelijk dat automobilisten geen of te weinig oog hebben voor overstekers.

Na de 'bouwvak'

Dat wordt nu snel verbeterd, belooft de gemeente. Na de bouwvakvakantie, begin september, wordt een tijdelijke oversteekvoorziening aangebracht. Er komen geen stoplicht en zebrapad, vertelt woordvoerder Peter van der Graaf, maar wel een middeneiland op de weg en betere markering. Tevens zullen snelheidsremmende maatregelen worden getroffen. Dat zal het aantal te hard rijdende weggebruikers moeten verminderen.

Dat er tevens chauffeurs tegen het verkeer in gaan, met name op het Wagenpleintje en de weg naar De Zeeland, is er nog niet mee opgelost natuurlijk. Dat wordt wellicht aangepakt als er een definitieve nieuwe inrichting komt van de verkeerssituatie rond De Zeeland. Het college liet weten hierover in gesprek te gaan met omwonenden, bedrijven en belanghebbenden. Er is al wel aangekondigd dat de rijrichting op het Wagenpleintje om gaat draaien.