Ton Linssen blij met uitspraak Raad van State inzake integriteitsdossier

BERGEN OP ZOOM – Vandaag werd duidelijk dat een integriteitsrapport over Ton Linssen alsnog gedeeltelijk openbaar moet worden gemaakt door de gemeente. Dat heeft de Raad van State beslist. De voormalige wethouder is blij met die beslissing: “Zo lang mijn privacy maar gerespecteerd wordt.”

Al jaren voert Bergenaar Pierre Passier strijd tegen de gemeente. Hij beweert stelselmatig tegengewerkt te zijn bij de uitvoering van plannen op een stuk grond aan de Heimolen en beweerde bijna vanaf het begin dat er met twee maten werd gemeten. Ton Linssen, toen nog wethouder, zou volgens Passier op een stuk grond aan de Fort de Roverweg en met transacties aan de Moordhoek bepaalde zaken hebben kunnen regelen die de Heimolenbewoner niet voor elkaar kreeg.

Beschadigen

De zaak liep hoop op en leidde onder meer tot een onderzoek, uitgevoerd door externe specialisten. De uitkomst ervan is echter nooit openbaar gemaakt en mede daardoor bleef de mysterieuze inhoud ervan iedere keer weer een rol spelen. Volgens Linssen niet alleen in de strijd van Passier versus gemeente maar ook om hem politiek te beschadigen. “Als ik dingen heb gedaan die niet kloppen mogen ze me keihard aanpakken”, vertelt hij. “Ik roep al jaren dat het rapport openbaar gemaakt had moeten worden en dat het mij vrij zou pleiten. Ik wil alleen niet dat allerlei privacy-gevoelige informatie publiekelijk wordt gedeeld.”

Dat er zo krampachtig met de uitkomsten van het rapport wordt omgegaan, heeft volgens Linssen maar één reden: “Het is voor de andere partijen een mooie manier om mij en m’n partij kapot te maken, met name in verkiezingstijd. Alleen al daarom heb ik nooit op willen stappen. Dan lijkt het alsof je toegeeft.” Hij noemt de VVD als grote aanjager van de stemmingmakerij.

Voorlopig nog niets naar buiten

Ook de gemeente reageert op de beslissing van de Raad van State, genomen in een hoger beroepszaak tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In het geding van de heer Passier tegen de gemeente Bergen op Zoom, bijna een jaar geleden, was besloten dat het rapport gesloten mocht blijven. Dat is door de nieuwe uitspraak dus omgedraaid.

Het college laat weten de uitspraak eerst te willen bestuderen en pas daarna met een nieuwe beslissing te komen. Omdat nog steeds alles omtrent de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen geheim dient te blijven, zal opnieuw bekeken moeten worden welke delen openbaar mogen zijn. Hierop kunnen betrokkenen eventueel reageren en ook dat moet worden meegenomen door B en W. Tegen de gemaakte keuzes kan bovendien opnieuw beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Voorlopig komt er dus nog helemaal niets openbaar. Het college tilt de te nemen beslissing ‘vanwege de zorgvuldigheid en de zienswijzeprocedure’ over het zomerreces heen.

We schreven eerder over het dossier: