Ton Linssen is nog niet klaar met aankoop suikerlab

BERGEN OP ZOOM – Kort na de bekendmaking van het college dat het voormalige IRS-gebouw wordt aangekocht voor de huisvesting van onder meer de HAS, luidde Lijst Linssen de noodklok. Vandaag komt hij met een officiële brief aan het college.

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst bleek dat het aantal studenten dat de HAS werkelijk in deze gemeente gaat onderbrengen mogelijk zeer beperkt is, schrijft Ton Linssen. Het gaat vooral om thuiswonende studenten die in deze regio leerwerkplekken hebben, stage lopen en dus les gaan krijgen. Ook het aantal medewerkers van de hogeschool is waarschijnlijk niet groot.

Grootse plannen teruggeschaald

Toen Zeeland lucht kreeg van de Bergse plannen, waren de protesten hevig. De Hogeschool Zeeland zag er ineens een geduchte concurrent bij in de regio, want ook daar is men bezig met verwante opleidingen. Vrij plots werden de grootse plannen die op 15 september werden aangekondigd behoorlijk teruggeschaald. Mede daarom is Linssen nogal 'verrast, verbaasd en ontzet door de haast die het college nu maakt om het voormalige ‘Suikerlab’ (IRS) aan de Van Konijnenburgweg van Cosun te kopen'. Hij voelt zich overvallen door het feit dat dit zo plots werd bekendgemaakt.

Overeenkomsten

Naar aanleiding van de haastige gang van zaken wil de fractie van het college weten of er al sprake is van een getekende overeenkomst met de HAS over vestiging van een (deel)opleiding. Die wil de partij dan graag in kunnen zien. Verder is Lijst Linssen erg benieuwd of er schriftelijke toezeggingen zijn inzake mogelijke provinciale subsidies en in hoeverre met de Hogeschool Zeeland is overlegd inzake de nieuwe Bergse plannen.

Daarnaast ziet de partij voorlopig nog wel een aantal praktische problemen rondom het pand. Linssen schrijft dat het bestemmingsplan moet worden aangepast, wat mogelijk zal leiden tot bezwaren van omwonenden. Er zou bovendien nog geen schone grond verklaring zijn en parkeren kan eveneens een punt van zorg worden, zeker nu er een nieuwe woonwijk naast het pand verrijst. Al met al kan de locatie geschikt maken nog best een prijzige aangelegenheid worden, vreest de fractie. Die is dus benieuwd naar de financiële onderbouwing, van verwachte kosten tot huuropbrengsten.

Andere locatie veel logischer

Vervolgens wijst de brief nog op het onderwijscomplex van het Markiezaat College aan de Nobellaan. Daar zou volop ruimte zijn voor de HAS en dat gebouw is ‘wèl instapklaar’. Het voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar, de grond is er schoon en het NS-station is vlak bij. De vraag is dus waarom niet voor die plaats is gekozen.

Andere zorgen en prioriteiten

Het moge duidelijk zijn: Ton Linssen en zijn fractie zijn faliekant tegen de plannen omtrent het voormalige suikerlab. De partijleider vindt dat de gemeente wel andere financiële zorgen heeft die alle aandacht en prioriteit verdienen. Hij vreest dat dit plan ten koste gaat van knelpunten zoals het zorgbeleid en de aanpak van de binnenstad. Bovendien wordt de timing gewantrouwd: “Dit college wekt een week voor de verkiezingen de indruk over zijn graf heen te willen regeren.”

Afsluitend noemt Linssen het plan ‘vooralsnog volkomen onverantwoord’. Hij schrijft: “De kans van slagen is aanzienlijk klein en de kosten van deze blanco cheque zullen worden afgewend op de Bergse belastingbetaler.”