Ton Linssen zit vol vragen over nieuwbouw Facilitair Bedrijf, ROC en ZuidWest omroep

BERGEN OP ZOOM – Ton Linssen heeft de nodige bedenkingen bij het bouwtraject van het nieuwe onderkomen voor het ROC, omroep ZuidWest en het Facilitair Bedrijf. En passant stelt hij tevens vragen over de toekomst van die laatstgenoemde organisatie.

Linssen claimt in een brief recent een klokkenluider te hebben gesproken over de ontwikkelingen omtrent deze nieuwbouw. Daar zou een situatie zijn ontstaan die voor Lijst Linssen zeker geen verrassing is, schrijft de voormalige wethouder: “Zaken die verzwegen worden komen namelijk altijd boven water.”

Het nut van de dure nieuwbouw is Ton Linssen altijd ontgaan, stelt hij. Als toenmalig lid van het college kon hij er al niet achter staan. Hij voelt zich in die insteek gesteund door de berichten die nu naar buiten komen, meldt hij aan B en W. Ter illustratie noemt hij een inmiddels vervangen projectambtenaar, een aanbesteding bij ‘een aannemer die geen aannemer was’, het gebruik van heipalen die te kort bleken waarover vervolgens op ondeskundige wijze beton is gestort en de onveiligheid op het bouwterrein.

Nut van de bouw betwijfeld

Het kan niet anders dan dat er door eerdere missers al flinke meerkosten ontstonden, stelt Linssen, en daar blijft het niet bij. Hij vreest dat de vertraging die het project oploopt de rekening alleen maar doet oplopen en vraagt zich af of het niet beter is te stoppen met de bouw. Niet alleen omdat de vraag nog maar is of het ROC eenzelfde leerlingenaantal behoudt op termijn maar ook omdat de voorman van Lijst Linssen ernstige twijfels heeft over de toekomst van het Facilitair Bedrijf. Hij stelt dat er minder evenementen worden georganiseerd waarin het FB een rol speelt en noemt de financiële kant van de organisatie ondoorzichtig.

Volop vragen

Namens zijn fractie vraagt Linssen om inzage in de cijfers, ook die van de verwachte meerkosten. Hij wil een nieuwe opleverdatum weten en verwacht dat het college open communiceert over waar het fout ging. Als dat intern het geval was wil de partij dat er passende maatregelen volgen, wanneer het externe partijen aangaat moeten zij aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane kosten. Als laatste roept de brief het college op nog eens goed na te denken over de noodzaak van dit gebouw en daar de recente cijfers van het ROC en Facilitair Bedrijf bij te betrekken.

Stockfoto: Pixabay/Michael Gaida