Twee gescheiden fietspaden moeten blijven op Halsterseweg noord

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM – Woensdagavond, tijdens de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie, is uitgebreid gesproken over de twee scenario's die het college heeft voorgelegd aan de raadsleden. In grote lijnen waren alle partijen het over één ding eens: er moeten twee afzonderlijke fietspaden blijven op de Halsterswege noord.

De twee opties die B en W had weggelegd hadden als grootste verschil het fietsverkeer. Nummer 1 ging uit van twee verschillende fietspaden, aan beide zijden van de weg. Versie 2 ging om één tweerichtingspad aan één zijde en dat stuitte al eerder op veel bezwaren, van bewoners maar ook van anderen die zich zorgen maakten over de veiligheid. Toch liet wethouder Patrick van der Velden aan het begin van de vergadering weten dat de voorkeuren op 45-55 lagen bij het college. Hierna was het aan de verschillende fracties om hierop te reageren.

De VVD (Maarten van 't Hof) gaf aan de input van de verschillende deskundigen zeer waardevol te vinden maar kiest wel voor optie 1. Wel zijn er zorgen over de veiligheid van voetgangers, met name als het mensen betreft die slecht ter been zijn. Ook vindt de partij dat bewoners zich vervolgens moeten neerleggen -óók de komende jaren- bij het feit dat er betrekkelijk weinig parkeerplaatsen bijkomen.

Namens Lijst Linssen vertelde Meino Dam dat iedereen het eens is over het feit dat veiligheid voorop moet staan, allleen lopen de zienswijzen over de juiste aanpak uiteen. De weg wordt al jaren alleen maar drukker en zijn partij verwacht niet dat dit minder wordt, onder meer vanwege de groei van Intratuin en Bernaards Transport. Maar ook op het fietspad groeien de gevaren, onder meer door snelle e-bikes. Allemaal redenen om voor optie 1 te kiezen.

Aydin Akkaya van GBWP wees op het feit dat de raad aan het college om plannen vroeg en dat die er nu dus lagen. Hij wilde niet te lang meer stilstaan bij het voortraject maar wees wél op het feit dat veel landelijke fietsersplatforms aangeven dat een tweerichtingenfietspad zelden de beste oplossing is. Een aantal fractieleden heeft een eigen onderzoek gehouden onder bewoners van Lepelstraat en Halsteren en zo kan zijn fractie maar één ding vaststellen: het moet optie 1 worden, al zou het fijn zijn als nog eens wordt bekeken of er toch wat meer parkeerruimte te realiseren is.

CDA'er Erik Verbogt zei het maar meteen: optie 1. Met als redenen onder meer de situatie bij Bernaards Transport en het feit dat zijn partij eigenlijk maar één halfslachtige voorstander van het andere plan wist te vinden. Hij had er meteen een advies bij: Maak de fietspaden twee meter breed en niet tweeënhalf, dan hoeft er geen dure grond bijgekocht te worden en kan er meer groen zoals de houtwal blijven staan.

Peter van den Ouden, van GroenLinks, haalde het veiligheidsaspect er nog eens uitgebreid bij, voor bewoners, fietsers en voetgangers. Tevens maakt zijn partij een punt van de geluidsoverlast en fijnstof-uitstoot. "En we willen die houtwal behouden", sprak hij expliciet uit. Mede omdat voorstel 2 als onveiliger wordt beschouwd heeft ook deze fractie voor nummer 1 gekozen.

Joey van Aken voerde het woord namens de PvdA. Hij uitte zijn bedenkingen bij de eerder die avond door de wethouder genoemde 45-55 verhoudingen, vond het zelfs "nieuwe ontwikkelingen". Tevens vroeg hij zich af in hoeverre de menselijk maat leidend is geweest in de overwegingen van het college om tot die weging te komen. De fractievoorzitter verwees nog eens naar alle eerdere insprekers en bewoners die duidelijk hadden aangegeven optie 2 géén goed idee te vinden. "We missen de menselijke afweging", besloot hij, Ook deze partij gaat dus voor scenario 1.

De SP hield het kort. Theo de Jong gaf aan dat het gevoel van veiligheid bepalend is wat zijn partij betreft. De situatie bij Bernaards -zoals zou ontstaan bij een tweerichtingenfietspad- wordt als zeer onwenselijk gezien. "Klip en klaar", oordeelde het raadslid. "We kiezen variant 1 en roepen op tot de meest ideale invulling te komen."

Lyda Franken van Steunpunt Bergen op Zoom wees eveneens op het feit dat bijna iedereen versie 1 wil. Ze benoemde tevens een geluid dat vaker voorbij kwam tijdens de bijeenkomst. Er zou niet echt met de ondernemers (Intratuin en Bernaards Transport) gesproken zijn. Wat haar partij betreft dient dat alsnog te gebeuren, vóór de eerstvolgende raadsvergadering.

Samen 0164 ziet optie 1 als de verstandigste oplossing. Reinoud Krijnen wil wel nadrukkelijk aandacht voor de oversteek die fietsers moeten maken bij de randweg. Zowel veiligheid als voldoende gelegenheid tot oversteken laten te wensen over en er wordt te hard gereden. Tevens stelde hij voor om de houtwal te bewaren maar erachter parkeerruimte te realiseren.

Veel verraste gezichten toen namens D66 Ufuk Cuman het woord kreeg. Hij wees erop nooit de indruk te hebben gehad dat het college veiligheid niet belangrijk vond in deze. Zijn fractie vindt dat de raad meer kaderstellend moet blijven en niet te technisch dient te worden. Het is aan B en W om vervolgens met een goede uitwerking te komen, die de belangen van bewoners respecteert. De partij deed dus geen uitspraak over voorkeuren voor een scenario.

Wél met bedrijven gesproken

Een wederom veel genoemd idee was een rotonde ter hoogte van Intratuin, die de snelheid uit de weg haalt en meteen een veilige extra oversteek zou zijn. Daar ging de wethouder niet inhoudelijk meer op in, het maakt ook geen deel uit van de besproken opties. Hij meldde dat scenario 1, met behoud van gescheiden fietspaden, nu verder uitgewerkt gaat worden. Wél wilde hij terugkomen op de beweringen dat niet met Intratuin en Bernaards zou zijn gesproken. Volgens de bestuurder is dit wel degelijk meermaals gebeurd, er zijn alleen geen gespreksverslagen van. Daarnaast gaf hij aan inderdaad werk te willen maken van een betere en veiligere oversteek voor fietsers die de randweg over moeten.