Tweede lustrum School voor Geschiedenis

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Op 23 september 2019 start voor de tiende maal het eerste cursusjaar van de School voor Geschiedenis. De afgelopen negen jaren hebben meer dan 450 cursisten zich voor het eerste schooljaar ingeschreven.

Een eerste schooljaar bestaat uit 10 lessen, waarvan er negen op maandagavond plaatsvinden van 19.30 tot 21.30 uur, in het Auditorium van het Moller Lyceum aan het Bolwerk. De afsluitende les is een stadswandeling op een zaterdagmorgen in maart 2020.

Deskundige docenten leiden de cursisten door de geschiedenis van Bergen op Zoom in de context van de regionale en internationale geschiedenis. Ze staan stil bij de ontstaansgeschiedenis van de stad en de uitbreiding in de loop van de eeuwen, de vroege bedrijvigheid en ambachten, bestuur en rechtspraak, jaarmarkten en kermissen, bouwgeschiedenis, kerkgeschiedenis en militaire geschiedenis. Er komen vragen voorbij als: Waren er in het verleden Romeinen in de omgeving van Bergen op Zoom? Om welke reden is de Grebbe gegraven? Waarom zijn er twee kermissen in Bergen op Zoom? Wat betekent de spreuk op de gevel van het stadhuis? Wie schreef de tekst van het lied ‘Merck toch hoe sterck’ en wat was de reden hiervoor?

Meedoen

Cursisten geven na afloop van het eerste schooljaar aan met andere ogen naar de stad kijken en begrijpen wat de achtergronden zijn van enkele evenementen die tot op heden worden gehouden. Op de website van de Geschiedkundige Kring (link) vindt je uitgebreide informatie over de lessen van het eerste cursusjaar. Je kunt je voor het komende eerste schooljaar inschrijven met een downloadbaar inschrijfformulier dat op de website te vinden is.

Eerst een nader kennismaken? 

Op maandagavond 17 juni is er al gelegenheid om nader kennis te maken met de School voor Geschiedenis. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom in het Moller Lyceum (ingang Le Grandstraat). Om 19.30 uur start het programma, waarin enkele docenten een korte introductie geven van hun les. Tevens wordt er informatie verstrekt over het lesprogramma, de lestijden en de kosten. Ook kan het schriftelijke lesmateriaal worden ingezien. De Open Avond wordt om ± 21.00 uur afgesloten. Belangstellenden kunnen zich voor deze avond bij voorkeur aanmelden via de heer Frans Witjes (telefoon 06 21631301) of via het e-mailadres  svg@geschiedkundigekringboz.nl.