Twijfels Lijst Linssen of college de raad wel juist informeerde

BERGEN OP ZOOM – Namens zijn partij stelt raadslid Sander Siebelink vragen over de onduidelijkheid omtrent wachtlijsten bij huurwoningen en de voorrang die statushouders krijgen. “Kloppen de uitspraken van wethouder Harijgens wel?”, vraagt Lijst Linssen zich af.

Tijdens de begrotingsbehandeling van 13 november diende Lijst Linssen een motie in met als doel de voorrangsregeling voor statushouders af te schaffen. Een wettelijke mogelijkheid daartoe is onlangs door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecreëerd. Wethouder Andrew Harijgens ontraadde de motie, volgens Lijst Linssen met het argument dat de wachttijden hier maar zes maanden bedragen. Mede daarom stemde een meerderheid van de raad tegen de motie.

Wachttijden veel langer

Inmiddels is de fractie via meerdere kanalen duidelijk geworden dat de bewering die Harijgens namens het college deed absoluut niet klopt. In de sociale huursector lopen wachttijden op tot wel vijf jaar soms, stelt Siebelink in een brief aan B en W. Hij eist opheldering namens zijn partij en wil weten waar de uitspraken van de wethouder op waren gebaseerd. “Lijst Linssen tilt hier buitengewoon zwaar aan”, schrijft het raadslid. Het college hoort de gemeenteraad juist en volledig te informeren, zeker als dit een stemming over een motie kan beïnvloeden.