Twijfels over Poortgebied nemen toe: ‘dit draait alleen om geld’

De geplande hotel- en horecavoorzieningen in het plan Poortgebied Bergsche Heide. (Tekst: Han Verbeem, afbeelding: gemeente Bergen op Zoom / Ontwerpbestemmingsplan)

BERGEN OP ZOOM – De presentatie van de plannen van het Poortgebied door projectonwikkelaar aan de raadsleden had beter gekund, moet ook wethouder Patrick  van der Velden toegeven. Twee weken geleden gaf de ondernemer een uiteenzetting aan de commissie, die door diverse commissieleden als arrogant en neerbuigend werd ervaren. Daarmee is voor veel raads- en burgerleden de toon gezet. Diverse fracties waaronder die van Lijst Linssen, BSD, Samen 0164 en D66 kijken kritisch naar de ontwikkelingen hebben moties en amendementen aangekondigd voor de raadsvergadering van 19 december. Deze gaan over onder meer de lichtrecame, het vulpunt en de ontsluitingsweg. Ook coalitiepartij GroenLInks heeft aangekondigd via een amendement de plannen te willen bijstellen. Samen 0164 dient daarbij nog een motie in over citymarketing.

Wat is de toegevoegde waarde van het plan voor Bergen op Zoom", zo vraagt ook Adam Ahajaj (PvdA) zich af. "Het kappen van een dergelijk groot bosgebied is alleen gerechtvaardigd als dit werkgelegenheid en voorzieningen oplevert voor onze inwoners", stelt het sociaaldemocratische raadslid. "Als ik de projectontwikkelaar hoor zeggen dat deze het liefst vijf fastfood-ketens zou zien, dan vragen we ons af of die wel enig gevoel heeft voor de belangen van de bewoners", moet Ahajaj vaststellen. "Wij begrijpen heel goed dat er mensen zijn die deze ontwikkeling helemaal niet zien zitten", aldus Ahajaj. Zeker als het gaat om de locatie van het vulstation voor brandstof, met alle veiligheidsrisico's van dien voor de omgeving. 

Verwijzingsbord of reclamemast?

"Een onaanvaardbaar bouwsel", zo noemt Ton Linssen (Lijst Linssen) de reclamemast ('het is geen verwijzingsbord') die gepland is op het terrein  van het Poortgebied. Lelijk, zinloos en slechts een manier om extra inkomsten te genereren; zijn fractie zal tijdens de raadsvergadering met een voorstel komen om het onderdeel uit het plan te halen.  Ook de VVD heeft zo twijfels over de reclamemast en de liberalen zijn hierover verdeeld. Raadslid Maarten van 't Hof noemt ook de lichtvervuiling. Toch noemt de liberaal het Poortgebied een kansrijk project met "grote kansen voor het toerisme", vindt Van 't Hof (VVD). "Duurzaam en passend in de omgeving is daarbij belangrijk."

Gemiste kans

De bouw van twee fastfoodrestaurant vindt de VVD-woordvoerder 'een gemiste kans' en een teleurstelling. "We hadden meer diversiteit in het horeca-aanbod gezien". stel hij. Een afzonderijke fietsverbinding naar de binnenstad komt er niet maar de keuze om het fietsverkeer via de 'route van de Turf' te laten lopen vindt Van 't Hof "een prima alternatief." Bezwaren van omwonenden over het verdeelstation wijst hij van de hand en noemt de aanwezigheid als een "aanvaardbaar risico" en de aanwezigheid zou besproken moeten worden "buiten de emotie om".

Natuurcompensatie

Voor GroenLinks is de natuurcompensatie erg belangrijk, zegt Peter van den Ouden, met aandacht voor biodiversiteit in het gebied. "De provincie heeft er wat over gezegd, het waterschap en ook IVN." GL is daarom blij dat er een extra kavel komt om deze natuurcompensatie te ontwikkelen. "Samen met het waterschap maken we ons wel zorgen of de ontwikkeling van natte ecologiosche verbindingszone (EVZ) wel op een goede manier gaat lukken. Ook een relatief hoge snelheidslimiet van 60 km vindt het GL-raadslid 'teveel van het goede' in een natuurrijk gebied.

Verkeersdruk

Van den Ouden vindt het ook goed dat er maatregelen om de verkeersdruk te ontzien, zoals een 'knik' in de Bemmeenberg om daar sluipverkeer tegen te gaan. Wat betreft de veiligheid voorziet GroenLinks problemen rondom het verdeelstation; in geval van calamiteiten zou het geplande hotel onvoldoende bereikbaar zijn voor de brandweer en hulpdiensten, zo blijkt uit risicostudies. Wel wil Van den Ouden duidelijkheid over de duurzaamheidsparagraaf in het bestemmingsplan.

Combineren met De Berk

Het CDA zou het 'heel mooi vinden' als de plannen rondom de ontwikkeling van De Berk en het Poortgebied op elkaar worden afgestemd. "Zo zou bijvoorbeeld zwerfvuil beter voorkomen kunnen worden", stelt burgerlid Bakx. "We vinden het jammer dat niet meer gekozen wordt voor het meer duurzame waterstof als brandstofvoorziening", merkt hij terzijde op. De reclamemast ziet hij als "een mooie mogelijkheid" om ook promotie te maken voor bijvoorbeeld de Bergse binnenstad of de kernen van Halsteren en Lepelstraat.

Onvoldoende

Ook GBWP wordt 'steeds groener' als het gaat om aandacht voor natuur en milieu – zo merkt raadslid Piet Roosendaal op. "Natuurcompensatie via de aanleg van een EVZ is onvoldoende", stelt hij. Dat zou ook de provincie eerder hebben aangegeven.  Verder ondersteunt hij de bezwaren van GroenLInks met betrekking tot de verkeersafwikkeling van het Poortgebied.

Verhullende bewoordingen

"Als gemeente moeten we iets weggeven om er iets beters voor terug te krijgen", zo motiveert D66-raadslid Ufuk Cuman de keuzes voor ingrepen in het buitengebied. En dat is hier niet het geval, moet hij vaststellen. "Fastfoodrestaurants hebben geen meerwaarde maar een manier om het plan rendabel te maken." Het gaat om een gebied met voorzieningen langs de snelweg met een tankstation en parkeervoorzieningen. "Dat is waar het om draait, ondanks het fraaie taalgebruik en de verhullende woorden in het voorstel", aldus Ufuk. De verbindingsweg en de reclameast moeten daarom uit het plan. "Anders verrommelt en beschadigt de natuur", zo waarschuwt hij. Het coillege zet teveel in op schaalvergroting in de bossen rondom de stad. "Uitbreiding van de Berk, aanleg van nieuwe voorzieningen, waar gaat het om? Wie houden we nu voor de gek?"

Salami-tactiek

BSD-raadslid Louis van der Kallen valt hem direct bij. "D66 slaat de spijker op de kop", zegt hij."Het gaat alleen om geld", stelt hij. "Dat blijkt ook uit de woorden van de inspreker." Er is bijvoorbeeld geen enkele moeite gedaan om de mast aan te passen. "Het moet geen lichtzee zijn maar iets toevoegen." Wat Van der Kallen echt zorgen maakt, is de 'salami-tactiek' in het voorstel. "De ontwikkelaar heeft waterstof uit het plan gehaald om de veiligheidscircels voor de politiek aanvaardbaar te maken." Het zou een papieren ingreep zijn voor de schone schijn. "In een periode waarbij de wereld afscheid moet nemen van diesel, zijn LPG en waterstof immers belangrijke alternatieven", zegt Van der Kallen. En dus komen die er vroeg of laat alsnog.

Economische belangen

Dat geldt ook voor de hoeveelheden brandstof die per jaar zouden omgaan bij het vulstation: de wenselijk aangegeven 5.000 kub danwel de meer realistische 15.500 kuub per jaar. "De betrokken onwikkelaar weet, dat als de voorzieningen er eenmaal staan het gewoon doorgaat vanwege de economische belangen." Uiteindelijk draait alles om geld. "En dat is niet de invulling die wij niet voor Bergen op Zoom voor ogen hebben." Daarom zal de BSD tegen het plan stemmen.

Sluipverkeer

De fractie van Samen 0164 ziet echter voordelen voor het plan met een 'mooie hotelvoorziening', aldus raadslid Reinout Krijnen. Toch noemt ook hij een aantal haken en ogen die aan het plan kleven. Wel voorziet hij risico's voor sluipverkeer. "Er is handhaving nodig, op illegale vuilstort van drugsafval maar ook op zwerfafval van recreanten." Wat betreft natuurcompensantie vraagt Krijnen zich af, of de eerder afgesproken 'grean deal' met de ontwikkelaar nog van kracht is.

Arbeidsplaatsen

Het convenant voor 450 arbeidsplaatsen is voor Ton van Dorst van Steunpunt Bergen op Zoom een belangrijke winst in het raadsvoorstel. Wel heeft hij zorgen over lichtreclames. "Het mag niet zo zijn dat de iichtmasten in de richting van het bos schijnen", stelt hij. De beloofde 450 banen zijn vermoedelijk geen duurzame banen, vreest SP'er Theo de Jong. "Zeker als het om parttime werk gaat in de horeca." Ook de SP ziet de reclamemast niet zitten, vooral door lichtoverlast in de nachtelijke uren. "Kan die mast 's nachts niet uit", zo vraagt De Jong zoch af.

Reactie college

Wethouder Patrick van der Velden doet de toezegging dat de 60 km-zonering in elk geval wordt teruggebracht naar 30 km. De lokale bewindsman heeft vertrouwen in de afspraken met de ontwikkelaar over het tegengaan van zwerfvuil: "Niet alleen op het eigen gebied maar ook in een straal van enkele kilometers daarbuiten." De geplande LED-reclameschermen dienen vooral als reclameborden voor de Bergse binnenstad en de verwijzingsmast is "een uitkomst van de onderhandelingen met de ondernemer", merkt Van der Velden op. Hij belooft de commissie om de bezwaren hierover "mee te nemen naar het overleg met de ontwikkelaar." Over de natuuronwikkeling is lang gesproken met provincie en waterschap Brabantse Delta, aldus de wethouder, maar hij voorziet "dat er een locatie zal komen voor de ontwikkeling waar we ons allemaal in kunnen vinden."

Ondanks de toezeggingen kan Van der Velden niet voorkomen dat het raadsvoorstel met een reeks van amandementen zal worden behandeld. Wordt vervolgd, in de raadsvergadering van 19 december waarbij de Bergse gemeenteraad zich definitief zal uitspreken over het plan.