Uniek zorgnetwerk in West-Brabant rond moeder en kind

INGEZONDEN MEDEDELING

WEST-BRABANT – De best mogelijke zorg voor moeder en kind. Dat is wat alle partijen bindt die op vrijdag 16 december hun handtekening zetten onder Qocon, een uniek samenwerkingsverband in West-Brabant tussen 1e lijns verloskundigen, kraamzorginstellingen, gynaecologen van het Bravis ziekenhuis en het Bravis ziekenhuis zelf (waaronder de kinderartsen en 2e lijns verloskundigen).

Volgens een Europees onderzoek van enkele jaren geleden, kende Nederland een relatief hoge babysterfte. Dit resulteerde in 2010 in een stuurgroeprapport, waarin veranderingen in de geboortezorg werden voorgesteld. Door meer gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom te zwangere verbeterde de kwaliteit van de zorg en daalde de babysterfte.

Samen zorgen

Met de oprichting van Qocon lopen de ondertekenaars nu landelijk voorop. Samen zorgen zij voor een naadloos op elkaar afgestemd zorgnetwerk. Dat betekent één gezamenlijk opgesteld geboortezorgprogramma en voor iedere zwangere één geboortezorgdossier. Op die manier wordt een beschermend omhulsel gevormd voor moeder en kind. De zorg wordt door Qocon georganiseerd rondom het gezin en is er op gericht de best mogelijke condities te creëren om de start voor een gezond leven mogelijk te maken. Belangrijk is ook dat het behoud van de gezondheid tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd van de vrouw wordt gewaarborgd. Verloskundige Yvonne Nuijten: “We realiseren ons allemaal dat de zwangerschap en de eerste levensjaren van het allergrootste belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast gaan we met respect om met de keuzevrijheid van de ouders.”

Korte lijnen

De diverse beroepsgroepen werken intensief samen in onder meer het Moeder & Kindcentrum van het Bravis ziekenhuis. Gynaecoloog Peter van Gessel: “Dat maakt korte lijnen mogelijk. We komen vaak bij elkaar voor overleg en beoordelen samen het dossier van de zwangere. Het is normaal om elkaar om advies te vragen en eventueel een zwangere terug te verwijzen. Daarnaast raadplegen we hetzelfde elektronisch patiëntendossier. Een samenwerking die goed werkt, die zijn vruchten afwerpt en die nu via Qocon verder wordt uitgewerkt.”

Diverse partners

Aan het nieuwe samenwerkingsverband werken negen zelfstandige verloskundigenpraktijken mee, vijf kraamzorgorganisatie en de gynaecologen, kinderartsen en klinisch verloskundigen van het Bravis ziekenhuis. De deelnemende verloskundige praktijken zijn: Verloskundigen Bergen op Zoom, BIB, Sifra, Verloskundigen Zuidwesthoek, Artemis, Verloskundig centrum Roos, Duna Lus, Verloskundigen voor Jou en Verloskundigen Reimerswaal. De deelnemende kraamzorg instellingen: Homecare, Lunavi Kraamzorg, Dé Provinciale kraamzorg, kraamzorg DAT en Allerzorg.

Eén pakket

Met ingang van januari 2017 kunnen zorgverzekeraars ‘integrale geboortezorg’ als totaalpakket inkopen. Dat doorbreekt de aparte afspraken die worden gemaakt met verloskundigen en ziekenhuizen over de financiering van de geboortezorg. Gynaecologen en verloskundigen met een samenwerkingsverband krijgen vanaf het begin van de zwangerschap één tarief. Qocon kan als coöperatie met zorgverzekeraars over de tarieven onderhandelen. Peter van Gessel: “Met de voorbereiding hiervan lopen wij voorop. Er is nog geen definitieve  datum waarop het nieuwe systeem landelijk wordt ingevoerd, maar wij proberen in 2017 zo ver te zijn.”

Qocon

De naam Qocon is samengesteld uit de woorden Quality (het creëren van de best mogelijke condities in de geboortezorg), Quatro (4 pijlers – 4 ketens in de zorg) en Cocon (een symbool voor veiligheid, geborgenheid en vertrouwen).

Foro (Bravis), v.l.n.r:

Yvonne Nuijten (Verloskundigen Bergen op Zoom), Peter van Gessel (vakgroep gynaecologie Bravis ziekenhuis), Annaloussa Poorters (aanstaande moeder), Janine Kliphuis (Dé Provinciale kraamzorg/ Lunavi Kraamzorg) en Femke de Kock (Bravis ziekenhuis).