Van den Kieboom start bodemprocedure om Samarbete

BERGEN OP ZOOM – Zorgonderneemster Diana van den Kieboom-van Beest start een bodemprocedure om het complete dossier over Samarbete boven tafel te krijgen. Zij daagt de gemeente voor de rechter en wil 'voor eens en altijd' duidelijkheid over de gang van zaken. Van den Kieboom voelt zich onrechtvaardig behandeld.

Deze procedure moet het geschil tussen de onderneemster en de gemeente definitief oplossen. Vorige maand besloot de meerderheid van de Bergse gemeenteraad om in te stemmen met een 'voorkeursvariant' van het college van B&W, waarbij de verkooponderhandelingen met de scoutinggroep Jeanne d'Arc worden voortgezet. De scouts zouden het pand voor 150.000 euro mogen kopen.

Ongelijke positie

Van den Kieboom-van Beest stelt dat zij een ongelijke positie heeft tegenover de scouts. Het vermoeden is dat er al toezeggingen zijn gedaan. De scouting heeft het pand al jarenlang in gebruik, en onderdeel van de verkoopvoorwaarden is dat de huur wordt voortgezet; óók met de nieuwe eigenaar. De onderneemster beschikt naar haar zeggen over geluidsopnames van gesprekken met de ambtelijke dienst en andere betrokkenen – maar die mag zij niet gebruiken. Eerder overwoog zij om via een kort geding de openbaarmaking te kunnen afdwingen.

Juridische weg

Na beraad met haar advocaat, heeft zij een voor andere juridische weg gekozen. "Een kort geding gaat alleen over de bandjes en lost verder niets op. Via een bodemprocedure willen we elke steen boven krijgen, want ik heb het sterke vermoeden dat er in dit dossier veel mis is", zegt ze. De zorgonderneemster heeft plannen om in het gebouw een onderkomen te vestigen voor ouderen en mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking. In haar bedrijfsplan is er de mogelijkheid van gedeeld gebruik met de scouts. Scoutinggroep Jeanne d'Arc heeft al geruime tijd geleden aangegeven tegenover de pers niet inhoudelijk te willen reageren op hun aankoopplannen. Voorzitter Romijn verwijst naar een informatiefolder, die de jongerenorgansiatie heeft uitgebracht.