Van der Kallen: Bergen weer baas over eigen belastingportemonee

Van 1810 tot 1815 was Bergen op Zoom en de rest van Nederland onderdeel van het Franse rijk van keizer Napoleon I Bonaparte. Voorlopers van de huidige gemeenten hadden toen een grote mate van belastingvrijheid. Het BSD-raadslid Louis van der Kallen wil weer terug naar deze situatie. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Louis van der Kallen is het eeuwige 'handje ophouden' bij het Rijk beu. Het BSD-raadslid grijpt de behandeling van de gemeentelijke jaarrekening aan, om het belastingsysteem grondig tegen het licht te houden. Met een motie roept hij het Bergse college op tot een landelijke lobby: de gemeente moet méér mogelijkheden krijgen bij het zelf heffen en innen van belastingen. "Het is van de gekke dat de gemeenten steeds meer taken op hun bordje krijgen maar niet de mogelijkheden hebben om zélf voor de inkomsten te zorgen." De BSD pleit voor een ingrijpende belastingherziening, waarbij de belastingsystematiek weer in balans komt.

Het historisch onderlegde BSD-raadslid gaat met zijn benadering twee eeuwen terug in de tijd. Nog in de Napoleontische tijd hadden de voorlopers van de huidige Nederlandse gemeenten een hoge mate van vrijheid in belastingheffing. Nu is de gemeente voor het grootste gedeelte van de inkomsten afhankelijk van toelages van het Rijk. Onlogisch, nutteloos en niet meer van deze tijd – zo vindt Van der Kallen. Een overheid moet zélf belastingen kunnen heffen om de kosten te dekken. "Net als bij de waterschappen."

"De gemeentelijke taken worden al jarenlang uitgebreid door overheveling van voorheen provinciale en rijkstaken", zo stelt de BSD-voorman in zijn motie. De gemeenten worden bovendien gekort en zijn steeds meer financieel van het Rijk afhankel. "Als gemeente hebben we méér beleidsvrijheid gekregen om de taken zelf uit te voeren maar de financiële middelen zijn beperkt." Het gaat dan om zaken als WMO, jeugdzorg en andere taken uit het zogeheten 'sociaal domein'.

Van der Kallen roept in zijn motie op tot een bestuurlijke lobby bij de landelijke politiek in Den Haag. Deze zou uiteindelijk moeten leiden tot "een verandering van het huidige financieringsstelsel van gemeenten via het gemeentefonds middels een uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied." En, zo merkt hij daaarbij op: "Waarbij in de uitvoering de  rijksbelastingen in evenredigheid dalen." Want uiteindelijk zouden de burgers dit niet in hun portemonees moeten merken. "De ene belasting gaat omhoog, de andere daalt. En netto gezien blijven de lasten gelijk."