Van der Kallen bezorgd om Dikke Boom

BERGEN OP ZOOM – Fractievoorzitter Louis van de Kallen schrijft het college aan omdat hij zich zorgen maakt over de staat van de Dikke Boom op het Gouvernementsplein. De BSD wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheid van de beeldbepalende groene reus.

Van der Kallen heeft boom eens goed bekeken, meldt hij in zijn brief aan B en W. Volgens het raadslid zijn er nog niet zo heel lang geleden dode delen uit verwijderd en toch ziet hij opnieuw takken die hem zorgen baren. Die lijken afgestorven, schijft hij; ze zijn geheel ontdaan van hun barst en bruin verkleurd. De BSD-fractie verzoekt daarom om een boomchirurg te laten ingrijpen en een autopsie te laten doen van de betreffende delen.

Wob-verzoek

Het lijkt erop dat Van der Kallen de wijze waarop met de Dikke Boom wordt omgegaan niet helemaal vertrouwt. Hij heeft in ieder geval met een tweede brief een Wob-verzoek ingediend en wil daarmee inzage krijgen in het chirurgische werk dat in de afgelopen jaren is verricht aan de anderhalve eeuw oude plataan, alsmede aan de soortgenoot op de Parade. De BSD-fractie veronderstelt dat dit werk met rapportages, opdrachten en fotomateriaal is onderbouwd en vastgelegd. Dat wil voorman Van der Kallen kunnen bekijken.

Foto's: BSD