Van der Kallen ergert zich aan verpaupering Billrothstraat: Wanneer komt het college éindelijk in actie?

(Redactie: Han Verbeem. Foto: Louis van der Kallen)

BERGEN OP ZOOM – BSD-voorman en raadslid Louis van der Kallen ergert zich aan het al jarenlang dichtgespijkerde pand aan de Billrothstraat, waar voorheen kinderopvang Alles Kidz gevestigd was. Met een aantal foto’s, waarop het verval en het welig tierende onkruid is te zien, richt hij zich tot het college van B&W. Van der Kallen wil weten wat het college nu wérkelijk doet, om de verpaupering van de buurt tegen te gaan. De eigenaar laat in een reactie weten het gebied te willen herontwikkelen maar dat hij daarbij geen medewerking krijgt van de gemeente.

“De BSD-fractie verzoekt uw college te komen tot activiteiten. die een einde maken aan de verpaupering”, schrijft Van der Kallen in zijn brief. “Graag wordt de BSD-fractie en de omgeving van ‘Alles Kidz’ op de hoogte gehouden van uw inspanningen in deze.” Ook wil het raadslid weten welke acties het college al hierbij heeft ondernomen.

Bezorgde omwonenden

Van der Kallen is benaderd door bezorgde buurtbewoners over de verkrotting. “Mensen willen trots kunnen zijn op hun buurtje. De leegstand lokt vandalisme uit, en ook zijn er risico’s van ongedierte en stank.” Zowel de veiligheid als de volksgezondheid zijn hier in het geding, stelt de BSD-voorman.

Leegstand en krakers in 2017

De problemen met het onderkomen gebouw zijn niet nieuw. Het pand dat dateert uit de jaren ’70 was ooit gemeentelijk bezit en diende als kleuterschool. Later is het van de hand gedaan. Drie jaar geleden moest de gemeente in actie komen, nadat een groep krakers het gebouw hadden bezet. Deze zijn uiteindelijk vertrokken nadat de gemeente hen een dwangsom van vijfduizend euro had opgelegd. Het gebouw is momenteel eigendom van een vastgoedbedrijf Victoria OZ in Ulvenhout.

Geen medewerking gemeente

Victoria OZ laat in een reactie weten: “Al meerdere jaren zijn we bezig om een vergunning te krijgen voor een nieuwe ontwikkeling; maar de gemeente wil niks en is bijna onbereikbaar. Voor één persoonlijk gesprek zijn we vier maanden bezig geweest.”

Meer langdurige leegstand door crisis

Van der Kallen voorziet meer langdurige en mogelijk zelfs permanente leegstand van bedrijfsmatig vastgoed, als gevolg van de economische terugval door de coronacrisis. “Bedrijven gaan onherroepelijk op de fles en ook in de binnenstad zullen meer winkels leeg komen te staan.” Voor panden in het centrum zou ombouwen tot woningen een oplossing kunnen zijn om leegstand en verval tegen te gaan. Voor inmiddels al verpauperde gebouwen zoals aan de Billrothstraat, waarvan de eigenaar niet in staat is deze te onderhouden, is het beter ze te laten slopen – vindt Van der Kallen. Daarop zou de gemeente volgens hem veel strenger moeten handhaven dan nu. Anders dreigt een situatie zoals bij het inmiddels op instorten staande winkelgebouw aan de Halsterseweg -eigendom van woningcorporatie Stadlander- waar vroeger een meubelzaak zat. “Beter slopen dan verpaupering van de wijk.”