Van der Kallen: faillissement FB was zinloos en onnodig

Tekst: Han Verbeem, illustratie: Pixabay / Mohamed Hassan

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Louis van der Kallen (BSD) stelt dat de gemeente heeft aangestuurd op een “volkomen zinloos, onnodig faillissement” van het Facilitair Bedrijf, dat zou zijn veroorzaakt door de beslaglegging op de boedel. Het faillissement zou “alleen een feestje zijn voor de curator die zijn geld wel erg makkelijk verdient”, zo schrijft Van der Kallen woensdag in een brief aan het college van B&W. “Het slachtoffer is de Bergse culturele gemeenschap.” Van der Kallen vraagt om uitleg.

Recentelijk is het eerste verslag uitgekomen van de curator die het faillissement van het Facilitair Bedrijf afhandelt. Zo zouden de schuldeisers in totaal aan 208.000 euro aan vorderingen hebben openstaan. Daarentegen staat er 157.000 op de bankrekening van het FB en staan heeft het failliete bedrijf nog 15.000 euro tegoed van debiteuren. “Dus voorlopig is het tekort circa 36.000 euro”, constateert Van der Kallen.

Waarde inventaris

“Gezien dit financiële overzicht, wat was de reden dat uw college gemeend heeft beslag te moeten leggen”, zo vraagt het BSD-raadslid aan het zittende college. Hoewel de waarde en verkoopopbrengst van de inventaris nog bepaald moet worden, verwacht Van der Kallen dat dit bedrag “ruim boven de 36.000 euro” zal zijn.

Einde en failissement FB

Het Facilitair Bedrijf is eind vorig jaar gestopt nadat de gemeente de subsidies aan de stichting had gekort. Het FB zorgde voor de ondersteuning van clubs en verenigingen bij ondermeer grote evenementen en voorstellingen met bijvoorbeeld het opbouwen van podia en andere voorzieningen. Deze activiteiten voert de gemeente nu zelf uit en heeft hiervoor een extra ambtenaar aangetrokken. Critici verwijten het huidige college, dat de bezuinigingsoperatie die leidde tot de ondergang van het FB uiteindelijk duurder uitpakt en tot extra kosten leidt. Zo moest de gemeente 4.000 euro bijbetalen voor de opbouw van een podium, om het Vastenavendconcert van de Sjefkes (Harmonie Kolping’s Zonen) mogelijk te kunnen maken.