Van der Kallen kritisch op wijze waarop met De Schelp is omgegaan

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Louis van der Kallen is een echte dossiervreter. Hij heeft met een Wob-verzoek heel wat informatie over zwembad De Schelp gekregen en is dit door gaan spitten. Het leverde een waslijst van zeven kantjes op met zaken waar hij op z’n minst vragen bij heeft.

Wat hij kreeg aangeleverd is allesbehalve compleet, schrijft de BSD’er. Er ontbreken nogal wat belangrijke documenten, waaronder keuringsrapporten, certificaten en opleverdocumenten. Hierdoor is geen goed beeld te krijgen van de kwaliteit -toen en nu- van het gebouw lastig, merkt hij op. Ook levert het geen duidelijk zicht op van werkelijk door (onder)aannemers geleverd werk. Het is dus eveneens onmogelijk te bepalen of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en verzorgde werkzaamheden kwalitatief in orde waren. Of er ooit een verfadvies was, laat staan of dat is aangehouden, blijft een mysterie.

In zowel de stalen constructie als bij andere ophang- en verbindingselementen zijn RVS typen gebruikt die al sinds 2004 als volstrekt ongeschikt beschouwd worden voor overdekte zwembaden, meldt Van der Kallen. Hij noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat niet toen al maatregelen zijn genomen, of op z’n minst voorgesteld aan de gemeenteraad.

Niet alles ging mis

Er gingen ook dingen goed, merkt het raadslid op. Het gekozen architectenbureau en het bedrijf dat het bouwmanagement verzorgde hadden een goede naam en werden deskundig geacht. De toentertijd gehanteerde voorschriften en richtlijnen voor het metaalconstructiewerk voldeden aan de geldende richtlijnen, al werden in de bouwwereld al wel eens vragen gesteld over de corrosiebestendigheid en de geschiktheid van de gebruikte RVS in zwembaden.

Stevige discussies

Minder goed ging het met de lucht- en klimaatbeheersing. Dat werkte vanaf het begin niet naar behoren en leverde soms stevige discussies op tussen het verantwoordelijke afdelingshoofd bij de gemeente en de leveranciers van de voorzieningen. De ambtenaar heeft erover ook meermaals aan de bel getrokken bij bestuurders maar er is volgens de BSD nooit wat mee gedaan.

Budget

Uit bijna alles blijkt dat er eigenlijk te weinig budget was om een kwalitatief goed zwembad te realiseren en onderhouden, concludeert Van der Kallen. Een deel ervan is zelfs opgegaan aan een bestek dat nooit is gebruikt. “Niet de kwaliteit was bepalend”, schrijft hij. “Maar het beschikbare budget!!!!!!” Hij vind het ‘spijtig en veelzeggend’ dat verslagen van de raad van commissarissen of raad van toezicht vanaf de opening tot op heden niet zijn vrijgegeven voor nader onderzoek. “Dat zou alsnog moeten gebeuren!”

DE BSD-voorman is nog niet klaar met zijn onderzoek. Hij vraagt opnieuw om documenten die nog niet werden overhandigd en heeft veertien vragen opgesteld voor het college, die gaan over zijn bevindingen tot nu toe. Wordt vervolgd…