Van der Kallen plaatst vraagtekens bij effect bedelverbod

Foto: Pixabay

BERGEN OP ZOOM – De BSD vraagt zich af hoe efficiënt het gebiedsverbod zal zijn, dat eerder deze week voor straatbedelarij is aangekondigd. "Het gaat om een kwetsbare doelgroep, die eigenlijk geen tot weinig middelen meer tot hun beschikking heeft om de koers van hen leven drastisch om te zetten", zo schrijft Louis van der Kallen in een brief aan de burgemeester en wethouders. De BSD'er stelt daarin een tweetal vragen: wat voor straf krijgen de bedelaars opgelegd bij overtreding van het verbod en welke preventieve maatregelen gaat het college daarnaast nemen om bedelarij te voorkomen? Het raadslid merkt daarbij op, dat het opleggen van geldboetes waarschijnlijk weinig effect zal hebben.

Van der Kallen reageert met zijn brief op een eerdere bericht van KijkopBergenopZoom.nl waarin het college aankondigt gebieden aan te wijzen waar een bedelverbod zal gelden. Met het verscherpte beleid wil het stadsbestuur de toenemende overlaast van straatbedelaars aanpakken. De BSD-fractie ziet enerzijds de noodzaak in van de harde aanpak, zo schrijft de BSD-voorman: "De straatbedelarij lijkt toe te nemen de afgelopen jaren, met name in het centrum en rondom het station van Bergen op Zoom." Echter, wethouder Patrick van der Velden lijkt alleen op de overlast van de straatbedelarij in te gaan. "De BSD ziet graag ook de andere kant van de medaille belicht."

Niet effectief

Zo plaatst Van der Kallen vraagtekens bij de uitvoering van het verbod. Het opleggen van een geldsboete, zoals in Amsterdam, zou volgens de Bergse sociaaldemocraat niet effectief zijn: slechts 31 procent van de boetes kan voldaan worden.

Uitgestrekte hand toereiken

Daarnaast vindt het raadslid het belangrijk dat er óók wordt ingezet op preventieve maatregelen om bedelarij te voorkomen: zoals verslavingszorg en ondersteuning bij schulden. "Welke middelen hebben wij als gemeente tot onze beschikking om mensen die het pad kwijt zijn geraakt een uitgestrekte hand toe te reiken?" Louis van der Kallen wil binnen 30 dagen antwoord op zijn vragen, zo sluit hij zijn brief af.