Van der Kallen wil snelle doorstart plan Poortgebied: ‘Steenbergen loopt warm’

Louis van der Kallen over een mogelijke doorstart van het project Poortgebied Bergsche Heide: "Er liggen kansen maar dan is een open houding naar alle belanghebbenden belangrijk." (Tekst: Han Verbeem, illustratie: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Louis van der Kallen (BSD) wil dat het plan Poortgebied Bergsche Heide, met een snelwegmotel en fastfoodrestaurants, snel weer wordt opgepakt. In december verwees de Raad van State (RvS) het plan naar de prullenbak omdat er té weinig rekening is gehouden met de natuur. Van der Kallen, die zich sinds kort profileert als bomenpoliticus, vindt echter de belangen van economie en werkgelegenheid té belangrijk om verloren te laten gaan. "Er zijn kapers op de kust. Steenbergen loopt warm."

Van der Kallen pleit daarom voor politieke "durf en realiteitszin", schrijft hij zondag in een brief aan de raadsfracties in de Bergse gemeenteraad. Want alleen tegemoetkomen aan de vernietigingsgrond van de RvS lijkt hem geen verstandige keuze. "Dan zullen de procedures worden voortgezet, met als gevolg wederom vertraging. Het raadslid heeft inmiddels met de bezwaarmakers geproken, die vooral moeite blijken te hebben met de plaats van het pompstation. "Hun ideaal: het pompstation in de uiterste noordwesthoek tegen de snelweg aan met voor de leverende tankwagens een eigen aanvoerweg", merkt hij op. 

Heroverweging maken

Van der Kallen wil kapitaalvernietiging voorkomen. "Gemeente, ontwikkelaar en mogelijke investeerders hebben reeds forse bedragen in de plannenmakerij zitten. Het zou goed zijn dat de raad een heroverweging maakt en zich de vraag stelt: wat is wijsheid, wat willen we en wat is haalbaar; financieel en planologisch", schrijft hij. Daarbij is voor Van der Kallen de inbreng van de omwonenden en de natuurorganisaties van groot belang. "De pompstation-locatie in het noordwestelijke kwadrant is minimaal nodig om hun angsten en bezwaren weg te nemen."

Oorspronkelijke masterplan

De natuurorganisaties willen volgens Van der Kallen dat de gemeente en de ontwikkelaar zich houden aan het oorspronkelijke Masterplan Bergsche Heide, zo blijkt uit de gesprekken die Van der Kallen met de vertegenwoordigers heeft gevoerd. "Waarbij voor de ontsluitingsstructuur voor Poortgebied en álle verblijfsrecreatieterreinen, dus ook die nu buiten het plan zijn gelaten, er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande verharde paden en wegen." Bergen op Zoom dient zich dan te houden aan de (natuur)afspraken uit de ‘green deal' en de 'route van de turf’, zoals een autovrije Bemmelenberg."

Parkeren in het bos onbespreekbaar

Ook voor de bevoorrading van de Berk zijn alternatieven te ontwikkelen die grotendeels in de bestaande infrastructuur gevonden kunnen worden, stelt het raadslid. "Voor de natuurorganisaties is parkeren ‘in het bos’ niet bespreekbaar. Hier moet de oplossing dan ook gevonden worden middels het gebruik van nu agrarische gronden. Dat lijkt te kunnen binnen de afstandsnormen zoals die door Crow  zijn opgesteld en algemeen worden aanvaard." In een nieuwe opzet is het voor Van der Kallen ook belangrijk dat natuurcompensaties gelijk worden meegenomen, evenals de EVZ (ecologische verbindingszone).