Van der Velden wil opnieuw om de tafel over bomen Rijtuigweg

Wethouder Patrick van der Velden volgt het advies van de WMC op en besluit 19 van de 74 onveilig verklaarde bomen te kappen. Over de overige 55 volgt hernieuwd overleg met de belanghebbenden. Foto 2: passage uit de brief van 17 oktober, die de gemeente bij de omwonenden liet verspreiden. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Het staat zwart op wit, in de gemeentelijke brief die alle omwonenden van de Rijtuigweg op 17 oktober ontvingen: "Het kappen van de kastanjebomen heeft een groot effect op het aangezicht en het natuurleven. Toch moeten we vanuit veiligheidsoverweging besluiten om de bomen in de Rijtuigweg te kappen." In totaal betreft het 74 bomen, zo is te lezen. En: aan "de Rijtuigweg-Zuid worden alle bomen gekapt." Echter: WMC (Welstand Monumenten Commissie) heeft slechts voor 19 bomen akkoord gegeven. Voor de overige zijn nog aanvullende proeven nodig om ze op gezondheid en stabiliteit te testen, zo oordeelt de WMC. Voor wethouder Van der Velden is het advies aanleiding om een nieuwe veiligheidsafweging te maken: de 19 bomen gaan uiterlijk 10 december tegen de vlakte, over de overige 55 moet opnieuw gesproken worden met de belanghebbenden. Mogelijk dat een aantal van de 140-jaar oude kastanjes alsnog behouden blijft.

Wethouder Van der Velden zegt geschrokken te zijn door de reacties van omwonenden op social media ("dit doet mij wel wat") maar zegt het "lastig te vinden" om vast te houden aan de eerdere toezegging om alle kastanjes aan de Rijtuigweg-Zuid te laten kappen. "De WMC is een onafhankelijke adviescommissie en zo'n uitspraak kan ik moeilijk naast mij neerleggen", zegt hij. "Wel kan ik de bewoners toezeggen dat de bomen die zijn goedgekeurd voor de kap uiterlijk 10 december weggehaald worden." Deze zijn inmiddels gemerkt met een oranje stip. 

Welstand of veiligheid

De omwonenden voerden eerder deze middag actie aan de Rijtuigweg, en hebben een spandoek opgehangen aan de ballustrade van de appartementen. Zij hebben weinig behoefte om opnieuw over de bomen te gaan discussieren. "De brief van 17 oktober laat er geen misverstand over bestaan: het gaat om onveilige bomen. En zijn ze nu ineens minder onveilig omdat de WMC er iets van vindt", zo stelt een activiste. "En bovendien, gaat een welstandcommissie eigenlijk wel over zaken als publieke veiligheid?" Op dezelfde vraag wil wethouder Van der Velden geen direct antwoord geven, en stelt: "Ik kan alleen zeggen dat er binnenkort een nieuwe bijeenkomst volgt van de klankbordgroep waarin ook de bewoners vertegenwoordigd zijn. Dan kunnen we het daar over hebben." Verder zal er een nieuwe bewonersbrief worden verspreid waarin de buurt geïnformeerd wordt over de nieuw ontstane situatie.