Van der Weegen geeft opdracht terug en blijft in de raad: teveel ‘gedoe’ rondom zijn persoon

(Redactie: Han Verbeem. Foto: Bureau Dubbelstraat)

BERGEN OP ZOOM – Arjan van der Weegen heeft donderdag besloten om geen procesbegeleider te worden voor de gemeenteraad. Dat schrijft hij in een brief aan de burgemeester en raadsleden. Er zou volgens hem teveel ‘gedoe’ zijn over zijn vermeende persoonlijke betrokkenheid. Van der Weegen blijft aan als raadslid en zal na het zomerreces het politiek leiderschap van de GBWP-fractie op zich nemen. “Over de praktische uitvoering daarvan ben ik nu in gesprek met fractievoorzitter Aydin Akkaya”, zegt hij.

Het teruggeven van de begeleidingsopdracht volgt na het ‘gedoe’ rondom de persoon van Van der Weegen, die als oud-wethouder en politicus voor sommigen teveel een vertegenwoordiger van de ‘oude politiek’ zou zijn. Afgezien van Lijst Linssen zouden inmiddels twee overige fracties moeite hebben met de gekozen constructie om Van der Weegen voor deze positie voor te dragen; hoewel een overgrote meerderheid van de raad de voordracht steunt, is dat voor Van der Weegen niet voldoende. “De discussie moet over het proces gaan en niet over mijn persoon.”

Brief aan CvdK niet van invloed

Welke twee fracties inmiddels zijn gaan twijfelen over Van der Weegen’s begeleidingsrol, wil hij niet zeggen. Wel benadrukt hij, dat de recente brief van Maikel de Bekker (Lijst Linssen/FvD) naar de Commissaris van de Koning daarbij géén invloed heeft gespeeld. Daarin wordt de CvdK gevraagd een integriteitsonderzoek uit te voeren naar Van der Weegens positie. “De Bekker gebruikt zijn dubbelrol als burgerlid van Lijst Linssen en Statenlid van FvD. Dat zegt meer iets over zijn eigen integriteit”, aldus Van der Weegen.

Brief aan burgemeester en fracties

In onderstaande brief heeft Arjan van der Weegen de burgemeester en de fractievoorzitters van de raadspartijen woensdag op de hoogte gesteld van zijn besluit. Dit is de woordelijke tekst:

Beste burgemeester en fractievoorzitters,

De mensen die weleens met mij gewerkt hebben, weten dat ik veel analyseer aan de hand van bovenstaande formule: het effect wat we willen bereiken (E) is afhankelijk van de som van de inhoud (Q) en het draagvlak (A). 

Ik hecht enorm veel waarde aan de A. Zonder maximaal draagvlak is het resetproces gedoemd te mislukken en zal het focusakkoord niet optimaal ten uitvoer komen. Omdat ik me daar zeer van bewust ben en de rolverandering van politicus naar procesbegeleider alleen kan slagen als er maximaal draagvlak is bij alle stakeholders, heb ik gisteren mijn twijfel met u gedeeld en hebben we daar onder leiding van onze burgemeester een in mijn ogen een oprecht gesprek over gevoerd. 

De belangrijkste vragen die voor mij relevant zijn om te komen tot een goede afweging zijn aan de orde geweest. U heeft geen enkele twijfel aan mijn integriteit en 9 fracties en de burgemeester kunnen zichzelf en de samenleving vanuit het hart uitleggen waarom we het resetproces zo insteken en dat u met mij wilt werken. 

Twee fractievoorzitters hebben aangegeven een nachtje te willen slapen om tot hun uitkomst te komen. Een opstelling die ik zeer waardeer en past bij onze omgangsvormen en gewenste nieuwe cultuur zoals we met elkaar in het focusakkoord hebben vastgelegd. 

Ik heb vanaf dag 1 van dit proces aangegeven dat voor mij er een kritische politieke massa nodig is van 25 raadsleden om te kunnen blijven spreken van een raadsbreed akkoord. Zakt het draagvlak onder deze grens dan zullen we snel vervallen in de oude cultuur van oppositie en coalitie. 

Buiten de politieke werkelijkheid is er ook, en dat is in mijn ogen nog belangrijker, de werkelijkheid van de samenleving. Er is bij een deel van de samenleving het beeld ontstaan dat het niet deugd wat we doen. Er is een beeld van belangenverstrengeling gecreëerd en ontstaan, en of dit nu strookt met feiten of waarheid is natuurlijk relevant ten aanzien van jullie en mijn integriteit, maar voor het draagvlak wat we van de samenleving nodig hebben om te komen tot een beter Bergen op Zoom niet alleen relevant maar ook essentieel.

De laatste anderhalve week heb ik minstens 6 interventies geteld op de A. Al deze interventies zorgen er voor dat het draagvlak om te komen tot de 3 E’s: Financiën, Cultuur en Kwaliteit afbrokkelt.

Om de kans maximaal te houden op het slagen van het akkoord heb ik besloten, ondanks eerdere toezegging, niet in te gaan op uw verzoek om de komende maanden uw ‘oliemannetje’ te zijn.

Ik zal met Ad overleggen wat de impact is op het resetproces en de uitvoering van het focusakkoord. Elk probleem, en ook dit probleem kent kansen voor oplossingen. Ad kennende komt hij daar snel bij u op terug.

We zien elkaar weer in de raadszaal! Ik zal mij vanuit die rol maximaal inzetten voor dit proces.

Met vriendelijke groet,

Arjan van der Weegen