Van laaggeletterd naar tolk

BERGEN OP ZOOM – Volgens wethouder Yvonne Kammeijer is in de gemeente Bergen op Zoom vijftien procent van de bevolking laaggeletterd. Daarmee is het gemiddelde zo'n vier procent hoger dan het landelijke beeld. Tijd om deze kwestie eens onder de aandacht te brengen, vonden onder meer de gemeente en Stichting Lezen en Schrijven. Er is vaak redelijk eenvoudig wat aan te doen.

In bibliotheek Het Markiezaat sprak de wethouder kort tientallen aanwezigen toe. Ze vertelde dat veel mensen die niet of amper kunnen lezen en schrijven zich aan de oppervlakte gezien best kunnen redden, maar onder meer door schaamte toch vaak in een zeker isolement zitten. Ook missen ze soms voor hen belangrijke informatie, met alle gevolgen van dien. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen moet kunnen participeren, wordt er aan laaggeletterdheid nu extra aandacht besteed.

Drempel

Het blijkt, vanwege die schaamte, niet eenvoudig om de doelgroep te bereiken. En dat is zonde, vindt Kammeijer: "Als je eenmaal over die drempel bent, gaat er een wereld voor je open. Met deze campagne hopen we mensen te inspireren om die hobbel te nemen. Je vindt er een aantal mooie voorbeelden van mensen die heel blij zijn dat ze die stap durfden te zetten."

Rupsje Nooitgenoeg

Interim-directeur van de bieb Harry van der Klink bevestigde de woorden van de wethouder. Hij gaf aan blij te zijn met de samenwerking met de gemeente, onder meer op dit vlak. Tevens haalde hij aan hoe belangrijk het is dat kinderen al op jonge leeftijd leren lezen. Wanneer leerlingen aan het basisonderwijs beginnen en ze uit een taalarm gezin komen, kennen ze gemiddeld 1000 woorden. Wanneer ze in een taalrijke omgeving zijn opgegroeid is het een woordenschat van ongeveer 3000. Vanwege het begin van de Kinderboekenweek en het belang van Kinderzwerfboeken, overhandigde hij de klassieker 'Rupsje Nooitgenoeg' aan de wethouder.

Persoonlijke verhalen

Voordat het gezelschap naar de Grote Markt toog, voor de onthulling van de mega panelen die de expositie vormen, vertelden nog twee ervaringsdeskundigen over hoe het is om laaggeletterd-zijn te overwinnen. Jan Kemps ondervond hierdoor problemen tijdens zijn bokscarrière en wilde mede daardoor leren lezen en schrijven. Nariman Koilalat kwam met haar man en zoontje vanuit Syrië naar hier om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Ze leerde in vijf maanden Nederlands spreken en schrijven en fungeert nu zelfs al als tolk voor anderen. Beiden viel een warm applaus ten deel toen ze hun persoonlijke verhaal vertelden.