VB: ‘houd terrein van oude brandweerkazerne voorlopig groen’

Zowel overdag als 's avonds neemt de parkeerdruk toe, zo stellen insprekers bij de raadscommissie. Zij vragen daarom de gemeenteraad om het gebied van de gesloopte oude brandweerkazerne voorlopig niet te bebouwen. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Verwarring over het nu braakliggende terrein van de vroegere Brandweerkazerne aan de Westersingel. De Vereniging Binnenstad (VB) wil de ontwikkeling van deze locatie tegenhouden – de Bergse gemeenteraad neemt daarover deze maand een besluit. De locatie zou nodig zijn voor extra parkeergelegenheid als in de toekomst het Havenkwartier verder wordt opgeknapt. Daarbij komt wederom het opengraven van de gedempte Kaai ter sprake. "Weliswaar is dat deze bestuursperiode niet aan de orde, maar in de toekomst blijft een open Kaai altijd mogelijk", aldus architect Jan Weyts en hij vraagt de raadsleden: "Kies voor een zinvolle en goede beslissing door het terrein groen te houden. Dat houdt alle opties voor de toekomst open."

Bijvoorbeeld door 'werk met werk' te maken en werkzaamheden te combineren met de noodzakelijke rioolvernieuwingen. Echter: "De grond van de vroegere kazerne zou inmiddels al verkocht zijn", merkt de VB-woordvoerder op. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: de eerdere afgesloten verkoopovereenkomst met een ontwikkelmaatschappij is inmiddels ontbonden, zo bevestigen beleidsambtenaar Mutsaers en wethouder Van der Velden. Wel zou er een claim liggen van de ontwikkelaar, gebaseerd op een al ontbonden samenwerkingsovereenkomst, maar de informatie daarover kan Mutsaers niet in openbaarheid verstrekken. "Daarover hebben we de raad eerder al in een besloten bijeenkomst geinformeerd."

Grote parkeerdruk

Ondernemer Verswijver spreekt namens een aantal omwonenden uit het Havenkwartier. Ook hij constateert 'grote parkeerproblemen' in de buurt. De bestaande cijfers kloppen niet met de realiteit: de parkeerdruk is de laatste jaren toegenomen door meer bedrijvigheid bij de meubelboulevard en ook de bouw van woonwijk Bergs Licht zorgt voor extra parkeerders. "En bij evenementen staat de Kaai overdag eveneens vol." Met name bij de voormalige brandweerkazerne zou er "een enorme druk zijn", benadrukt Verswijver.