Veiligheid bij werkzaamheden aan of op openbare weg vaak niet in orde

BERGEN OP ZOOM – Volgens Lijst Linssen gaat er het nodige mis op de openbare weg, waar het veiligheid bij werkzaamheden betreft. Dat melden raadslid Sander Siebelink en duoraadslid Maikel de Bekker schriftelijk aan het college. Ze geven er enkele praktijkvoorbeelden bij.

De partij noemt het ‘verbijsterend’ dat met name bedrijven die op of aan de openbare weg aan het werk zijn wegkomen met de wijze waarop dit soms gebeurt. Ook op meldingen hierover zou de gemeente geregeld niet of slecht reageren, terwijl die altijd eindverantwoordelijk is.

Voorbeelden

De brief geeft een paar voorbeelden die slechts het topje van de ijsberg zouden zijn, overigens zonder namen te noemen. Een bouwbedrijf moest op de openbare weg kraanwerkzaamheden uitvoeren en hiervoor die weg afsluiten. Daarvoor is geen vergunning aangevraagd en de werkzaamheden werden amper afgezet. Tevens waren geen alternatieve routes aangegeven voor weggebruikers, met als reëel gevaar dat schoolgaande kinderen eigenlijk een bouwplaats opfietsten. Volgens Lijst Linssen heeft de gemeente na constatering geen sancties opgelegd.

Bij voorbereidingswerkzaamheden aangaande het bouwrijp maken van een stuk grond werden stukken fietspad afgezet zonder bebording met waarschuwingen. Hierdoor kwamen fietsers en automobilisten elkaar op straat tegen. Takken die door kapwerkzaamheden op het fietspad terecht kwamen werden door het betreffende bedrijf niet opgeruimd.

Handhaven en vooraf meedenken

De fractie begrijpt niet dat dergelijke situaties kunnen ontstaan, maar nog minder dat ze worden getolereerd door de gemeente. Er schijnt lang niet altijd handhavend te worden opgetreden. Siebelink en De Bekker schrijven dat dit heel snel anders moet. Eventueel wordt zelfs een veiligheidskundige betrokken, alvorens dergelijke werkzaamheden plaatsvinden. Het college wordt gevraagd eens kritisch naar de gang van zaken te kijken en met een betere aanpak te komen.