Verbeterde zorg voor patiënten met ernstige urineweginfectie

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Van een stevige urineweginfectie kun je behoorlijk ziek zijn. De patiënt krijgt vaak hoge koorts. Soms is een ziekenhuisopname nodig voor een behandeling met antibiotica via een infuus. Door de start van het nieuwe zorgpad Antibiotica Intraveneus van het Bravis ziekenhuis, samen met Groenhuysen, tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht, kan deze toediening nu deels thuis plaatsvinden.

Zorgverleners werken steeds vaker samen om de behandeling van een patiënt optimaal te laten slagen. Deze ontwikkeling is terug te zien in het nieuwe zorgpad van Urologie voor de intraveneuze toediening van antibiotica in de thuissituatie. Hierin wordt samengewerkt door de urologen van het Bravis ziekenhuis, de poli- en Mediq apotheek en specialistische teams van thuiszorgorganisaties.

Sneller naar huis

De diverse stappen in een behandeling van een ernstige, bacteriële urineweginfectie zijn nauw op elkaar afgestemd. De uroloog schrijft na het onderzoek het recept voor. Is de patiënt ernstig ziek dan volgt ziekenhuisopname. In het verleden was dat voor tien dagen om de antibioticakuur af te maken. Dat is veranderd. Is de patiënt koortsvrij, dan mag die nu naar huis en neemt de thuisorganisatie de behandeling over. “Thuis behandelen is voor een patiënt prettiger. Je ligt korter in het ziekenhuis, waardoor er minder kans is op een ziekenhuisinfectie en je kunt thuis gewoon je ding doen”, zegt urologieverpleegkundige Coby Akkermans.

Diverse stappen

Het zorgpad bestaat uit diverse schakels die in elkaar grijpen. Na een onderzoek door de uroloog volgt of een opname en/óf een behandeling thuis. Bij een intraveneuze toediening wordt antibiotica via een infuus toegediend. Het recept wordt afhankelijk van het soort infuus, samengesteld door de poli-apotheek van het ziekenhuis of doorgegeven aan Mediq apotheek.

Verzorging thuis

De medicijnen en benodigde materialen voor het infuus gaan naar de patiënt. Daarna komt het thuiszorgteam in actie. Afhankelijk van de woonplaats wordt de patiënt geholpen door tanteLouise, TWB of door Groenhuysen. De speciaal opgeleide verpleegkundigen zorgen dat het infuus wordt aangesloten en de medicijnen toegediend.

Korte lijnen

In de samenwerking zijn de lijnen kort. “Als er thuis iets met de patiënt iets is, dan neemt de verpleegkundige van het specialistisch team contact met ons op”, legt Coby Akkermans uit. Door de samenwerking ontstaat een gestroomlijnd proces, waarin de patiënt zonder oponthoud door het behandelproces heen gaat. Een belangrijke stap in de verbetering van de kwaliteit van de zorg.