Verduistering van 84.000 euro bij Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft het Bravis ziekenhuis geïnformeerd over de verduistering van een grote som geld bij de stichting, in totaal € 84.050,00.

Albert-Jan Mante, lid van de Raad van Bestuur: ”We zijn hier enorm van geschrokken. Het gaat om veel geld. Geld dat bedoeld was voor onze patiënten en dat door mensen met een groot hart voor ons ziekenhuis is gedoneerd. Het is goed dat de stichting maatregelen heeft genomen: de penningmeester is uit de functie gezet, het lidmaatschap van de penningmeester van het bestuur is beëindigd, er is aangifte gedaan, het verduisterde geld wordt teruggevorderd en er zijn maatregelen genomen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.”

Uit verder onderzoek van de stichting zal moeten blijken hoe de verduistering exact heeft kunnen plaatsvinden en welke andere maatregelen er nog genomen moeten worden.

Mante: “We willen vooropstellen dat wij als Bravis ziekenhuis onze nauwe band met de stichting, die zoveel voor ons ziekenhuis betekent, onverminderd voortzetten. Wij blijven achter de bedoeling van de stichting staan. Deze actie van één persoon doet daar niets aan af. Wij gaan daarom vol vertrouwen met het stichtingsbestuur in overleg over de vorm van de stichting in de toekomst.”

Stichting doet aangifte van verduistering

Onlangs heeft de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis ontdekt dat de penningmeester van de stichting zich een bedrag van € 84.050,00 onrechtmatig heeft toegeëigend. De verduistering vond plaats tussen juni 2021 en juni 2023.  Piet van den Kieboom, voorzitter van het bestuur van de stichting: “Als stichting zijn we hevig ontdaan. Het gaat om veel geld. Geld dat we hadden willen besteden om de zorg voor de patiënten in het Bravis ziekenhuis aangenamer te laten verlopen.” 

Nadat de verduistering is ontdekt, heeft de stichting meteen maatregelen genomen. De penningmeester is met onmiddellijke ingang uit de functie ontheven en het lidmaatschap van de penningmeester van het bestuur is beëindigd. De stichting heeft maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat het verduisterde geld wordt terugbetaald. Van den Kieboom: “Zo zijn we via een civiele procedure overgegaan op beslaglegging en hebben we aangifte gedaan bij de politie. Verder zijn we een onderzoek gestart en zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer kan gebeuren: denk aan het vierogen-principe (opdrachten aan de bank die voortaan altijd door twee bestuursleden ondertekend moeten worden).” Tot slot gaat de stichting met het Bravis ziekenhuis in overleg over de vorm van de stichting in de toekomst.

Van den Kieboom: “Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht bij iedereen die de stichting een warm hart toedraagt, hard aankomt, ook bij onze donateurs en vrienden. We betreuren dit zeer. Het geld was immers bestemd voor de patiënten in het Bravis ziekenhuis. Daar staan we als stichting nog steeds voor en daar blijven we ons voor inzetten.”