Vereniging Binnenstad: geen hekken die Vlaszak af kunnen sluiten

BERGEN OP ZOOM – Niet alleen de karige inrichting van de hernieuwde Vlaszak is de Vereniging Binnenstad een doorn in het oog. Het idee van hekken die op bepaalde momenten de doorgang afsluiten wordt als een veel groter punt van zorg gezien.

Op zich is de Vereniging Binnenstad (VB) blij met het feit dat er werk is en wordt gemaakt van deze doorgang naar het centrum. De herinrichting van de Vlaszak kan op minder enthousiasme rekenen. Twee boombakken, een beperkt aantal bankjes en grote betontegels wordt ‘schraal’ genoemd. Erger echter, vindt de VB de plannen om hekken te plaatsen die het pleintje af kunnen sluiten en de doorgang tot de binnenstad belemmeren. “Absoluut onaanvaardbaar”, schrijft secretaris Flip Aertssen over dat voornemen.

Stadspoort

Op eerdere vragen van bewoners antwoordde de gemeente tijdens een informatieavond in juli 2018 dat er waarschijnlijk een hek (stadspoort) zou komen, die in principe open blijft en de sfeer wekt van een woonhof. Alleen in overlastsituaties kan deze gesloten worden. Wie dat bepaalt en welke maatstaven daarvoor worden gehanteerd, meldt het verslag niet.

De VB vindt het afsluiten van delen van de openbare weg niet kunnen, zeker niet bij vitale doorgangen. De Vlaszak is een belangrijke voetgangersverbinding naar de Grote Markt, voor bewoners van het stadsdeel bezuiden de Koepelstraat maar ook voor bezoekers vanuit Kijk-in-de-Pot en het Stadsparkhotel. Zelfs als de hekken slechts sporadisch dichtgaan heeft dat een negatief effect op deze entree van de binnenstad, stelt Aertssen. Je weet nooit zeker of je er door kunt en bezoekers van buitenaf vinden niet zo maar een alternatieve route. “Het is contraproductief voor een beoogd aantrekkelijke binnenstad”, schrijft de VB aan het college.

Ook elders in de stad

Hekken die straten -en dus openbare weg- in en om de binnenstad afsluiten zijn niet nieuw, beschrijft de VB. Denk aan de Sint Annastraat, de Morganstraat en recent ook de Kabelstraat. “Een volstrekt verwerpelijke ontwikkeling”, noemt Aersten het namens zijn vereniging. “Die begint te gelijken op ‘gated communities’ midden in een historische stad.” De VB verzoekt met klem om de geplande hekken bij de Vlaszak niet te plaatsen en ze op andere locaties te verwijderen. De besparing van de niet geplaatste zogeheten stadspoort kan wellicht worden gebruikt om wat meer te maken van de inrichting en het groen bij de Vlaszak, krijgt B en W nog als suggestie.

Stockfoto: Ionas Nicolae / Pixabay