Afdeling Bergen op Zoom

KansPlus

KansPlus-BoZ wil een bijdrage leveren om mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven te bieden, waarin ze op een plezierige wijze in verbinding worden gebracht met elkaar en met anderen in de samenleving, waardoor men samen plezier beleeft en elkaar volledig respecteert.

Onze Missie (Waarvoor bestaan wij?)

Ieder mens heeft in onze ogen recht op een zo plezierig mogelijk leven en een zinvol bestaan! KansPlus-BoZ wil een actieve bijdrage leveren aan een goed en plezierig leven voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en hun naasten. Dit doet KansPlus-BoZ door met al haar activiteiten aan te sluiten bij de interesses, talenten en mogelijkheden van iedere individuele deelnemer. Alle mogelijke middelen worden ingezet om de deelnemers optimaal te laten ontspannen en zo een echt thuisgevoel te geven. Daarnaast zijn alle inspanningen gericht op het prikkelen en stimuleren van de ontwikkeling van ieders talenten en het ten volle benutten van de individuele mogelijkheden. Dit geeft iedereen een plezierig gevoel en maakt mensen enthousiast. En dat is een belangrijke bouwsteen voor een goed leven!

Contact & openingstijden

Bernadettestraat 4a 4615 EV Bergen op Zoom

info@kansplusboz.nl

06-17971973

www.kansplusboz.nl