Voor bewustwording van en ondersteuning bij het rouwproces.

Rouwbegeleiding West- Brabant & Tholen

De werkgroep bevordert de bewustwording ten aanzien van het omgaan met dood en rouw en biedt ondersteuning tijdens het rouwproces d.m.v. individuele begeleiding, gespreksgroepen, Rouwcafé De Zoom, informatieavonden en herdenkingsbijeenkomsten.

Rouwen

Er gaat een dierbaar iemand dood. Plotseling. Of je ziet het aankomen. Het is je partner, kind, moeder, broer, vriendin. Vanaf dat moment is het leven anders. Er is leegte in je leven, je levenszin is aan het wankelen gebracht. De wereld om je heen gaat door. Jij rouwt. In onze samenleving is het niet meer zo vanzelfsprekend dat dood en rouw bij het leven horen. Het liefst wordt er niet meer aan gedacht, niet over gesproken en wordt het snel vergeten. Voor rouwenden is het  belangrijk en fijn om er wèl over te spreken, ook na een paar maanden en ook na een jaar, drie jaar of langer. Openheid en erover praten helpt te leren leven met het verlies en de herinnering aan je dierbare levend te houden. Om hieraan ondersteuning te geven is in de regio’s Bergen op Zoom, Roosendaal en Tholen Rouwbegeleiding West- Brabant & Tholen actief. Deze werkgroep wordt ondersteund door WijZijn TraverseGroep.

Doel van de werkgroep

De werkgroep bevordert de bewustwording ten aanzien van het omgaan met dood en rouw en biedt ondersteuning tijdens het rouwproces.

Wie zitten er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit geschoolde vrijwilligers met verschillende maatschappelijke en professionele achtergronden. Veel van deze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen.

Informatie & Contact

Rouwbegeleiding West-Brabant & Tholen Via de aandachtsfunctionaris rouwbegeleiding van WijZijn Traversegroep mevrouw W. Franken Tel:    (0164) 237056 Email:  wilma.franken@wijzijntraversegroep.nl www.wijzijntraversegroep.nl/rouw-verwerking-en-verlies

Rouwbegeleiding

  • Gespreksgroepen
Ongeveer drie maal per jaar wordt zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal, tegen een kleine vergoeding, een cyclus van 8 à 10 bijeenkomsten georganiseerd die bedoeld is om rouwenden te ondersteunen. Er wordt naar gestreefd om mensen met een gelijksoortige verlieservaring bij elkaar te brengen.
  • Individuele begeleiding
Er wordt een mogelijkheid geboden tot individuele begeleiding als ondersteuning in het rouwproces, of als voorbereiding op een gespreksgroep.
  • Rouwcafé De Zoom
Op bijna elke laatste zondagmiddag van de maand is het Rouwcafé open. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Plaats, data en thema’s worden vermeld op:       www.wijzijntraversegroep.nl/rouw-verwerking-en-verlies/ik-wil-het-rouwcafe-bezoeken

Voorlichting

  • Thema avonden/ Lezingen/ informatieavonden
Rondom het thema dood en rouw worden incidenteel bijeenkomsten georganiseerd die toegankelijk zijn voor iedereen. Ook verzorgen we op verzoek lezingen of informatieavonden.
  •  Publiciteit
Activiteiten van de werkgroep worden regelmatig bekend gemaakt aan de betrokken beroepsgroepen en via lokale media.

Herdenkingsbijeenkomsten

Jaarlijks worden eind oktober/begin november zowel op de begraafplaats Zegestede te Roosendaal als in het crematorium te Bergen op Zoom herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Na de bijeenkomst is een belevingsroute uitgestippeld op de begraafplaatsen. Begraafplaatsen, crematoria en columbaria spelen een belangrijke rol in de rouwverwerking. Hierin probeert de werkgroep een signalerende en bemiddelende rol te vervullen. facebook: Rouwbegeleiding West- Brabant & Tholen