Evenement ter promotie van het verenigingsleven en organisaties zonder winstoogmerk

Stichting Bergen op Zicht

Bergen op Zicht biedt Bergse verenigingen, groepen en instellingen (zonder winstoogmerk) de mogelijkheid zich te presenteren aan het grote publiek, om zo vrijwilligers of leden kunnen werven.

Het evenement wordt eens in de twee jaar georganiseerd (in de even jaren). Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht. Faciliteiten zoals (markt)kramen voor presentaties, stroomaansluitingen en podia met geluidsvoorziening worden door de Stichting Bergen op Zicht aangeboden. Voor meer informatie over mogelijkheden en deelnemers, zie www.bergenopzicht.nl.

Contact & openingstijden

Potterstraat 22 4611 NJ Bergen op Zoom

info@bergenopzicht.nl

0164-249895

www.bergenopzicht.nl