De Roze Leeuw bestaat uit geëmancipeerde LHBT’ers die niet in slachtofferschap geloven, maar voor zichzelf op willen komen.

Stichting De Roze Leeuw

De Roze Leeuw is ontstaan naar aanleiding van het toenemende anti-LHBT-geweld en het gebrek aan een antwoord daarop vanuit de politiek. De Roze Leeuw bestaat uit geëmancipeerde LHBT’ers die niet in slachtofferschap geloven, maar voor zichzelf op willen komen.

♥ WIJ WILLEN:

  • Het maatschappelijk debat op dit thema beïnvloeden door middel van mediaoptredens en acties;
  • actief lobbyen bij politieke partijen om het politieke draagvlak voor onze standpunten te vergroten;
  • het organiseren van lezingen en debatten en tal van andere activiteiten;
  • het organiseren van weerbaarheidstrainingen;
  • het bieden van een platform voor gelijkgestemden en slachtoffers van anti-LHBT-geweld.

♥ ONZE VISIE:

  • Een vrij(zinnig) Nederland waarin iedereen zich ongehinderd kan bewegen in de publieke ruimte, zonder geïntimideerd te worden op basis van seksuele geaardheid. Daarnaast staan wij voor een volgende stap in de emancipatie, waarin LHBT’ers leren weerbaar te zijn en zélf nadenken over hun plek in de maatschappij.