SIDS is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom.

Stichting In den Scherminckel

Stichting In Den Scherminckel (SIDS) is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom. SIDS is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Doel van de SIDS is o.a.: “Om ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, zonder winstoogmerk, de materiële getuigenissen van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad Bergen op Zoom en haar omgeving te conserveren, te beschrijven, te plaatsen in de context van de geschiedenis, teneinde deze toegankelijk te maken voor het publiek ten behoeve van studie, educatie en genoegen. Het bevorderen van de archeologie en haar hulpwetenschappen Het beheer van de eigen en aan de Stichting toevertrouwde collecties.” Dit doel proberen wij te bereiken door o.a. het ondersteunen van de gemeentelijk archeoloog bij opgravingsactiviteiten en vondstverwerking, het jaarlijks samenstellen van een wisseltentoonstelling, het organiseren van cursussen, lezingen, excursies, het participeren in schoolprojecten, etc.

Contact & openingstijden

Wassenaarstraat 61 4611 BT Bergen op Zoom

scherminckel@home.nl

0164 - 682404

www.scherminckel.nl

woensdag13-16.30u
zaterdag13-16.30u