Damesbiljarten

Stichting PRO Female Billiards

Stichting PRO Female Billiards is een stichtingen, gevestigd in Bergen op Zoom ter bevordering van het damesbiljarten. Stichting PRO Female Billiards richt zich op het (mede) organiseren, faciliteren, financieel ondersteunen van alle activiteiten, die op welke wijze dan ook het dames biljarten ondersteunen of op een nog hoger niveau brengen.

PRO staat voor Progressive, Revolutionary, Open minded. Wij zijn gewoon VOOR en schijn bedriegt in deze niet! Wij zijn VOOR het damesbiljarten in de ruimste zin van het woord. Dus niet alleen VOOR de breedte, maar ook VOOR de top, niet alleen VOOR driebanden of VOOR carambole, maar ook VOOR pool en VOOR snooker, niet alleen VOOR Nederland, maar VOOR de hele wereld, niet VOOR alleen, maar VOOR samen! Samen zijn wij het surplus van de gemene deler.