De organisatie van het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom sinds 1915.

Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom

De organisatie van het Sinterklaasfeest in Bergen op Zoom is sinds 1915 in handen van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom. De Stichting prijst zich gelukkig met de enthousiaste inzet van inmiddels bijna 200 vrijwilligers. Voor hen geldt, dat zij niets liever willen als een Sint Nicolaasfeest, dat voor alle kinderen uit de stad en hun families bereikbaar en toegankelijk is. 

De intocht, altijd op de 1e zaterdag na 11 november, luidt de feestelijkheden in. De activiteiten, die op de agenda van Sint en zijn Pieten staan, kenmerken zich door creativiteit, muzikaliteit, dans en toneel. Met als absoluut hoogtepunt het Pietencircus, dat ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum in 2015 op het Wilhelminaveld was opgebouwd. 

Stichting Sint Nicolaas wenst je een fijne Sinterklaastijd!

 

Contact & openingstijden

Postbus 456 4600 AL Bergen op zoom

PR@sintboz.nl

06-40666853

www.sintboz.nl