Verkeerslichten Markiezaatsweg

BERGEN OP ZOOM – Bewoners van de Markiezaatsweg is in 2012 al beloofd dat er verkeerslichten bij de kruising met de Zuiderdreef zouden komen. Inmiddels is er nog niets gebeurd, terwijl de weg drukker is geworden en de wijk groeit. "Op een veilige manier gebruik maken van de kruising is niet meer mogelijk", stelt Maikel de Bekker (Lijst Linssen). Daarom dient hij een motie in om de verkeersliichten nog dit kalenderjaar te laten plaatsen. Echter, de kosten voor plaatsen van de installaties bedragen zo'n 160.000 euro, merkt wethouder Stinenbosch op. En dat geld heeft ze niet op de plank liggen. 

Desondanks is de lokale bewindsvrouwe het met Lijst LInssen eens, dat de veiligheid moet verbeteren. "Ook wij willen dat de bewoners de kruising veilig kunnen oversteken", zegt wethouder Annette Stinenbosch. Daarom is sinds kort op de Markiezaatsweg, ter hoogte van de Lidl, een digitaal smiley-verkeerssignaal geplaatst dat automobilisten waarschuwt voor te hard rijden.

Telling

Verder komen er verkeersmaatregelen, kondigt ze aan: "De voorsorteerstrook aan de Markiezaatsweg wordt tijdelijk buiten gebruik gesteld, er komt meer ruimte voor auto's om stil te staan." Daardoor moet het veiligheidsgevoel toenemen. Een aanpassing van de markeringen en de belijning moet eveneens helpen. Verder kondigt de wethouder aan dat er na de meivakantie een verkeers-telling gehouden zal worden. "Zo kunnen we op basis van cijfers een daadwerkelijke onderbouwing geven." Als blijkt dat dan inderdaad een versnelde plaatsing van de verkeerslichten nodig is, zal het college met een voorstel daarvoor naar de raad komen. Stinenbosch ontraadt daarom de motie van Lijst Linssen.

Belijning heeft geen nut

Ondanks de toezegging van wethouder Stinenbosch, ziet De Bekker geen aanleiding om zijn motievoorstel van tafel te houden. "Integendeel", zegt hij. "De voorgestelde maatregelen zijn niet snelheidsbeperking." Hij betwijfelt bovendien nut en noodzaak van andere belijning. "Dan gaan we kosten maken die misschien achteraf niet nodig zijn."

Bijval

Lijst Linssen krijgt bijval van andere fracties, zoals Steunpunt BoZ. Die partij vindt dat niet voorbij kan worden gegaan aan de signalen van buurtbewoners. Onlangs verklaarden diverse omwonenden in een raadsbijeenkomst dat ze in toenemende mate te maken krijgen met agressief verkeersgedrag. Ook fracties van BSD en GroenLInks spreken zich uit vóór de motie. "Er moet een verkeerslichteninstallatie, oftewel VRI komen. Veiligheid vóór alles", zegt Peter van den Ouden (GroenLInks). PvdA-raadslid Adam Ahajaj zegt in dubio te zitten: zijn fractie wil de motie weliswaar steunen maar dan moet de wethouder wél bereid zijn er geld voor vrij te maken. "En dat is niet mogelijk", zo reageert Stinenbosch.

Parkeren

CDA-raadslid Stefaan Verheugt doet eveneens de oproep aan het college "om de geluiden van de bewoners serieus te nemen."  GBWP-voorman Aydin Akkaya noemt het "een sympathieke motie" maar stelt Lijst Linssen voor deze nog "even te parkeren tot de tellingen zijn uitgevoerd."

Reinout Krijnen (Samen 0164) vindt dat er geen enkele reden is om langer te wachten met plaatsing van de verkeerslichten. "De situatie is onveilig, de lichten moeten er sowieso komen, dus waarom nog langer wachten!" Jim Bernaards (VVD) pleit voor een goede communicatie en een goed overleg met de omwonenden. "Doordat de palen geplaatst zijn, zijn ook verwachtingen gewekt", moet Stinenbosch toegeven.

Stockfoto: WikimediaImages / Pixabay