Verkeersveiligheid fietspad Boulevard: ‘koers houden en een beetje bijsturen’

Brommers moeten voortaan aan de oostzijde van de Boulevard rijden, buiten de horecabedrijven om – zo vindt de Jeugdraad. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Eddy Moens)

BERGEN OP ZOOM – Woordvoerder Mika van den Berg, van de Jeugdraad, wil dat het fietsverkeer langs de Boulevard veiliger wordt. Donderdagavond sprak hij de Bergse gemeenteraad toe. "We krijgen van jongeren reacties, dat de Boulevard als een onveilige weg wordt ervaren", zo stelt hij. "Het is voor ons een hele belangrijke fietsroute. De onveiligheid ontstaat met name door brommers, die meestal te hard rijden." Dat levert riskante situaties op, met name door de recreatie rondom de sportclub en zwembad De Schelp. "En ook 's avonds is het een belangrijke route." De Jeugdraad zou het liefst zien dat het brommerverkeer wordt omgeleid: naar de overzijde van de weg rijden, om de horeca heen.

Ook een woordvoerder van de Fietsersbond spreekt de raadsleden toe. "Dertig jaar geleden had de gemeente grootse plannen met de Boulevard. Vol allure, met aangename fietsverbindingen en uitgebreide wandelpaden," zo stelt Piet Bruys namens de bond. En inderdaad is er inmiddels volop horeca en recreatie. "Het stadsbestuur had een vooruitziende blik", spreekt hij. "Maar wél één met een stuurfoutje." Want inmiddels is de Boulevard 'volgemetseld met terrassen'. Hij verwijst naar een VN-verdrag over gehandicapten, waarin is vastgelegd dat er minimaal 1 meter afstand moet zijn tussen voetgangerswegen en terrassen.

Nieuwe wetgeving

Ook is er de dagelijkse praktijk, dat scooters zich niet aan de maximumsnelheden houden, merkt Bruys op. Er zou echter nieuwe wetgeving in de maak zijn, waarbij gemeenten de mogelijkheid krijgen om snorscooters van fietspaden te weren. "De verschillen in snelheid zijn te groot."Hou het simpel en goedkoop, zo stelt de Fietsersbond-bestuurder. "Sluit de westzijde van de Boulevard af voor scooters. Daar is alleen een verkeersbesluit voor nodig, "Koers houden, maar dan wél een beetje bijsturen."

Ondernemer

Ondernemer Franks Roks, de derde inspreker, stelt dat het succes van zijn horecagelegenheid feitelijk de veroorzaker is van de 'rommelige gezelligheid rondom de Boulevard'. Toen hij zes jaar geleden het Strandhuys kocht "kon je er in de omgevig nog een kanon afschieten'. stelt hij. Vervolgens veranderde hij de formule en sindsdien heeft de één na de andere horecaondernemer zich er gevestigd. Hij wil daarom meedenken in het zoeken naar een oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren -zoals betere wegafscheiding tussen terras en fietspad- en ook hij pleit voor een verplaatsing van het snelle fietsverkeer naar het pad aan de oostzijde. "Zorg voor bewustwording van verkeersdeelnemers", en: "zorg voor meer parkeergelegenheden voor fietsers." Vorig jaar zou de ondernemer al een voorstel hebben ingediend om bij zijn horecabedrijf een fietsenstalling te realiseren "maar deze aanvraag is afgewezen, omdat het ten koste zou gaan van groen." Ook andere aanvragen voor onder meer speelvoorzieningen voor kinderen, zijn door het stadskantoor afgekeurd – zo stelt Roks.