Verkeerszorgen rondom basisschool De Wegwijzer alleen maar toegenomen

LEPELSTRAAT / BERGEN OP ZOOM – Er leven groeiende zorgen op en rond basisschool De Wegwijzer in Lepelstraat omtrent de verkeersveiligheid aldaar. Dat melden de GBWP-raadsleden Betsy de Kock en Maarten van Eekelen. Het college wordt dringend verzocht actie te ondernemen.

Op de school zijn de directie en een speciale commissie bezig met verkeersveiligheid, mede in het kader van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Leerlingen krijgen voorlichting en er wordt gekeken naar een zo veilig mogelijke omgeving creëren. Daar worden ook ouders bij betrokken.

Deel zorgen eerder al eens gedeeld

Eén van de punten van zorg op de school is het vele vrachtverkeer dat er passeert. Ook leeft de wens de directe omgeving zo verkeersluw mogelijk te maken. De combinatie van vaak grote voertuigen die van en naar het kassengebied rijden en de andere weggebruikers (omwonenden, passanten en ouders die kinderen komen halen of brengen) is een lastige. Vorig jaar vroeg de GBWP al aandacht voor de wens er een veilige aanrijdroute te creëren voor fietsende schoolkinderen. Met een nieuwe brief wordt het college nog eens opgeroepen de zorgen serieus te nemen, zowel waar het dat eerder gevraagde fietspad betreft als de andere verkeersvraagstukken.

Stockfoto: PXhere