Versmarkt: ‘Nou hoeven we niet meer naar de binnenstad!’

BERGEN OP ZOOM – Een bezoekster van winkelcentrum De Zeeland kijkt zichtbaar blij verrast op, als ze een stukje kibbeling van het presenteerblad pakt. "Wat zegt u? Is de viswinkel nu ook hier geopend? Wat goed, nou hoeven we niet meer naar de binnenstad." Bij de ingang van de winkelpassage staan medewerkers van 't Visgilde klaar om de gasten te verwelkomen – naast de bestaande winkel in de Koevoetstraat is hier nu een tweede vestiging. Vandaag opent deze als eerste winkel van de nieuwe Versmarkt de deuren. En het is gelijk volle bak: tot in de grote hal staan de mensen in de rij achter de toonbank. Politiek mag de Versmarkt misschien omstreden zijn, de bezoekers en bewoners verwelkomen het nieuwe concept.  

De opening van de Versmarkt is niet zonder slag of stoot verlopen. Politieke partijen, centrumondernemers, en ook de Vereniging Binnenstad maken in de zomer van 2015 bezwaar tegen de uitbreiding met 3.000 vierkante meter detailhandel in De Zeeland. Dit zou in strijd zijn met de bestemmingsplanregels en de afspraak om, buiten de bedrijven die er al zitten, géén verdere detailhandel toe te staan. Het pakt anders uit, want de Zeeland moet nu eenmaal gevuld worden. Op een halflege hal zit niemand te wachten, zo benadrukken opéénvolgende wethouders. Gaandeweg lijken de verhitte gemoederen weer te bekoelen: na het vertrek van wethouder Linssen maakt de poilitiek er geen halszaak meer van, het blijft bij wat verontwaardigde brieven van een enkele fractie en opmerkingen in raadscommissies. Ook ondernemersvereniging Sterck stemt uiteindelijk in met de Versmarkt. Als wisselgeld voor de 'constructieve opstelling' krijgt Sterck de toezegging dat de zieltogende Lindebaanpassage (eigendom van Zeeland-eigenaar Gebri) zal worden aangepakt.

Raad van State

Alleen Vereniging Binnenstad houdt voet bij stuk en heeft zelfs de gang naar de rechter gezocht: volgende week donderdag komt de kwestie voor de Raad van State. Maar ook de VB ziet zich voor een voldongen feit geplaatst, zo verzucht de secretaris van de belangenvereniging: de Versmarkt is er inmiddels en gaat niet meer weg. Ook al wordt de gemeente in het ongelijk gesteld, dan nog zal er zeer waarschijnlijk een legalisering achteraf plaatsvinden. Zo is nu eenmaal de wet.

Welkome verrassing

Voor de bezoekers van De Zeeland is de opening van de Versmarkt een welkome verrassing. Bij het winkelcentrum is het gratis parkeren en men kan er de auto recht voor de deur kwijt. Een belangrijke beweegreden voor velen, zo blijkt na een korte rondvraag in de winkelhal vanmiddag. De aansluiting op de randwegen Markiezaatsweg/van Konijnenburgweg zorgt voor een goede bereikbaarheid. Voorlopig althans, want als de bezoekersaantallen toenemen zal ook de verkeersdruk stijgen. Van heinde en verre komen de bezoekers. Veel uit Zeeland (Tholen en Zuid-Beveland) maar ook bewoners van de Plaat en andere Bergse woonwijken. Maar daar zijn toch óók winkelcentra? "Dat is toch niet te vergelijken", zegt een bezoeker van middelbare leeftijd. "Dit is overdekt, het is allemaal nieuwer en véél mooier. Alles onder één dak, dus voor de dagelijkse boodschappen hoeven we niet verder te kijken." En dat is waar het volgens de Zeelandgangers aan ontbreekt bij de bestaande winkelcentra elders in de gemeente: minder verscheidenheid, kleiner, en het is veel verspreider. Dat sluit ook aan bij recente onderzoeken van Detailhandel Nederland, waaruit zou blijken dat de gemiddelde winkelbezoeker bereid is maximaal 600 meter te lopen van de auto naar de winkels. Gemak dient de mens.