Versterkte geluidswal als compromis in ‘probleemdossier’ Fort Pinsenweg

De schanskorven op de geluidswering langs de Randweg worden opgehoogd, beplant en omzoomd door een rij bomen van vijf tot twaalf meter hoog; dit om overlast van fijnstof en geluidshinder tegen te gaan. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De geluidswering langs de Randweg-Noord wordt opgehoogd en beplant, en een strook van drie meter ten noorden van de wal wordt voorzien van een rij bomen van vijf tot twaalf meter hoog. Dat heeft de Bergse gemeenteraad donderdag unaniem besloten bij de definitieve vaststelling van het bouwplan RvR (Ruimte-voor-Ruimteregeling) Fort Pinsenweg. De maatregel is nodig om de overlast van fijnstof tegen te gaan. De raad is akkoord gegaan met het bestemmingsplan, waarbij dertien woningen worden gebouwd. Het is een compromis in een langlopend conflict met omwonenden. Het oorspronkelijke plan uit 2010 voorzag nog in 10 woningen, inmiddels zijn er drie bijgekomen.

De motie is een initiatief van CDA, mede ingediend door Groen Links, VVD, PvdA en GBWP. "De communicatie met de bewoners in dit dossier verdient geen schoonheidsprijs", zegt CDA-raadslid Erik Verbogt. "Maar dat is terugzien. We hopen dat dit bij toekomende plannen zoals deze beter zal gaan. Deze oplossing is een reparatiemaatregel." GroenLinks-raadslid Peter van den Ouden ziet de ophoging van de wal en de aanplant van de bomen als een belangrijke stap in de aanpak van fijnstof. "Maar ook het tegengaan van geluidsoverlast."

Belangen bewoners

VVD'er Joost Pals complimenteert Verbogt 'dat hij er toch nog een nette motie van heeft kunnen maken' en zijn partij heeft deze daarom mede ingediend. Ook PvdA-raadslid Joey van Aken constateert dat de belangen van de bewoners 'onvoldoende zijn meegenomen in het bestemingsplan', en vindt daarom dit reparatieplan noodzakelijk. Evert Weys (GBWP) hoopt dat er 'eindelijk een punt achter de discussie' gezet kan worden en er gebouwd kan gaan worden. "Het heeft al lang genoeg geduurd", stelt hij. Zijn fractie meent dat de belangen van de omwonenden wel degelijk zijn gediend maar vindt ook "dat de communicatie een stuk beter kan."

Kwaliteitsimpuls

Sander Siebelink (Lijst Linssen) is blij met de toezegging van het college dat er een onderzoek komt naar de gevolgen van de verkeersoverlast voor het plangebied. Zijn fractie steunt weliswaar de intentie van de motie, maar Siebelink vraagt zich af of die enige juridische waarde heeft; zeker als het gaat om de onderhoudsplicht. De motie stelt namelijk, dat de Ruimte voor Ruimte CV de opdracht krijgt de geluidswal en bomenrij te onderhouden. "Dit had in het voortraject geregeld moeten zijn. Nu lijkt het alsof er een éénzijdige opdracht komt aan de ontwikkelaar." Nadat de indieners bereid waren de motietekst aan te passen (het woord 'opdracht' is vervangen door 'verzoek'), is Lijst Linssen alsnog akkoord gegaan.

Open deur

Voor D66-raadslid Ufuk Cuman is het belangrijk, dat er een oplossing komt waarmee iedereen kan leven; ook de omwonenden. "In mijn beleving wordt in de motie het communicatietraject niet gerepareerd." De beplanting van de schanskorf staat bovendien al letterlijk in het bestemmingsplan. "Het is een open deur", zo stelt Cuman. Louis van der Kallen (BSD) vraagt zich af of bomen van een dergelijke omvang wel zullen aanslaan. "Hoe moet ik de instandhouding van de wal zien? Betekent dat ook het vervangen van de dode bomen?" 

Reactie college:

Wethouder Barry Jacobs merkt op dat het onderhoud van de geluidswal en de bomenstrook via een erfdienstbaarheidsbepaling vastgelegd kan worden in het koopcontract. Raadslid Siebelink vraagt zich af of de gemeente dat éénzijdig aan de kopers kan opleggen. "Het is een motie, en als die niet uitvoerbaar zou zijn dan komen we ermee naar de raads terug." Jacobs heeft echter 'positieve verwachtingen' over de uitvoerbaarheid. "Er is hierover door de indieners contact geweest met de Ruimte voor Ruimte CV, zo heb ik begrepen. We zijn elkaar dus niet aan het verrassen."