Verwarring bij GBWP: Is er nu wel of geen seniorenraad?

BERGEN OP ZOOM – Raadsleden Betsy de Kock en Maarten van Eekelen zijn danig in de war, na de commissievergadering Mens, Maatschappij en Vrije Tijd van afgelopen dinsdag. Er is volop gesproken over hun wens betreffende een seniorenadviesraad, maar de fractie weet eigenlijk nog steeds niet of die er nu wél of niet is.

Op de agenda stond de motie over de Adviesraad Sociaal Domein. Daarbij kwam tevens de door de GBWP gewenste seniorenadviesraad ter sprake. De partij wil dat de belangen van die doelgroep duidelijk vertegenwoordigd worden door een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Alternatief

Volgens wethouder Andrew Harijgens vindt er tweemaandelijks een bijeenkomst plaats met het Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom. OOBOZ vertegenwoordigt de seniorenbonden in deze gemeente en vervult in die zin de rol van vertegenwoordiger, aldus de wethouder. Toch gaf hij op de vraag van raadslid De Kock niet expliciet aan dat hiermee dit overleg gezien kan worden als een seniorenraad, schrijft de GBWP een dag later aan het college. Mede omdat de betreffende vergadering nogal uitliep, was er ook geen gelegenheid meer hier nog eens naar te informeren.

Wel of niet dezelfde status

Van Eekelen en De Kock geven aan dat fractie er echter waarde aan hecht dat er duidelijkheid over de kwestie bestaat. Daarom willen ze expliciet weten van B en W of het overleg met OOBOZ wordt gezien als een gesprek met een seniorenadviesraad. Als dit eenzelfde status heeft, is daarmee voor de partij de beoogde wens in vervulling gegaan. De brief eindigt met de vraag om de raad voortaan te informeren over de uitkomsten van dat tweemaandelijkse overleg.

Stockfoto: PXhere