Verwarring op stadskantoor: referendum De Schelp later van start

PvdA-raadsleden Adam Ahajaj (foto links) en Joey van Aken, initiatiefnemers van het referendum over De Schelp. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Grote verwarring, vrijdagmorgen op het stadskantoor. PvdA-raadsleden Joey van Aken en Adam Ahahaj kwamen, zoals aangekondigd, om 11.00 uur naar de balie om een handtekeningenactie op te starten die nodig is voor het referendum over te toekomst van zwembad De Schelp. Maar dat bleek zo eenvoudig nog niet. Procedurele onduidelijkheden en verwarring bij de ambtenarij zorgde ervoor dat pas ná het weekeinde de stemgerechtigde Bergenaren een ondersteunende handtekening kunnen plaatsen het aanvraagformulier.

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond maakte de Bergse PvdA-fractie het plan voor een referendum bekend. Er kon snel geschakeld worden en al de volgende dag zou het benodigde ondersteuningsformulier beschikaar zijn op het stadskantoor. Minimaal tweehonderd stemgerechtigde Bergenaren dienen daarop hun handtekening te zetten, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Dat moet vóór 28 juni gebeurd zijn, wil de Bergse gemeenteraad een besluit kunnen nemen over het raadgevende referendum.

Kink in de kabel

Toch ontstond er enige verwarring op het stadskantoor toen de PvdA-raadsleden zich rond 11.00 uur aandienden. Volgens Van Aken en Ahajaj zou raadsgiffier Kees Terstappen op de hoogte zijn van hun komst maar deze bleek een vrije dag te hebben. Ook de baliemedewerkers konden geen uitsluitsel bieden, daarmee de PvdA-raadsleden en de aanwezige pers in het ongewisse latend. De inderhaast opgetrommelde plaatsvervangend griffier had inmiddels de raadsverordening van 2009 erbij gehaald en wat bleek: de PvdA'ers hadden nog een procedurele hobbel te nemen. Eérst moet het voornemen om een referendum op te starten nog per brief aan de gehele gemeenteraad kenbaar worden gemaakt. Pad dán kan een benodigd formulier worden verstrekt waarop stemgerechtigde Bergenaren kun ondersteunende handtekening kunnen plaatsen. Helaas, zo moest Peter Vergouwen van de griffie melden, ging het Stadskantoor al om 13.00 vrijdagmiddag dicht. Daarmee kan de ondersteuningslijst pas ná het weekeinde ter ondertekening bij de entree van het stadskantoor neergelegd worden. Het is nog niet duidelijk of dit maandag is of later in de week. "Daarover wordt u nog geïnformeerd", was de reactie.

Kussens opgeschud

Ondanks de procedurele vertragingen gaan de twee initiatiefnemers onverminderd door met alle voorbereidingen. "We hebben de kussens even flink opgeschud", zo merkte Ahajaj lachend op. De verwarring vindt hij aan één kant begrijpelijk. Het is ook de eerste keer dat in Bergen op Zoom volgens de huidige wetgeving een raadgevend referendum wordt georganiseerd. De laatste keer was exact vijftig jaar geleden: in 1968 was er een volksraadpleging onder 10.000 Bergenaren over het al dan niet bouwen van een muziekschool op het Ravelijn. Dat mocht formeel nog geen referendum heten. Inmiddels is de wetgeving veranderd en hebben gemeenten de mogelijkheid om een raadplegend referendum toe te staan.

Case study: referendum kost 80.000 euro

De gemeenteraad moet formeel toestemming geven en er zijn ook kosten aan verbonden; volgens een onderzoek van een student van de universiteit Twente liggen de kosten rond de 80.000 euro. En dat betrof een 'case study' uit 2006 naar een referendum in de gemeente Hilversum. De PvdA-fractieleden willen zich vooralsnog niet uitlaten over de kosten. "Dit gaat over democratie", zo stelt Van Aken. "Wij vinden dat de inwoners van Bergen op Zoom het recht moeten hebben om zich uit te spreken over de toekomst van zwembad de Schelp." In het voorgenomen referendum kunnen de stemgerechtigde Bergenaren een voorkeur uitspreken voor één van scenario's voor het opknappen van het zwembad; variërend van de noodzakelijke herstellingen tot het opwaarderen naar een duurzaam bad met meer 'beleving'.

Video: Initiatiefnemer Joey van Aken vertelt over de procedure: vóór 28 juni zijn er 200 ondersteunende handtekeningen nodig om het raadplegend referendum mogelijk te maken.

Overige recente artikelen over zwembad De Schelp: