Vesta roept met zelf opgestelde motie op tot humane opvang vluchtelingen

BERGEN OP ZOOM – Vesta organiseerde onlangs de manifestatie op het Gouvernementsplein, waarin aandacht werd gevraagd voor de opvang van vluchtelingen. Ze doen nu met een zelf geschreven motie een oproep aan de politieke partijen die daarbij aanwezig waren.

"Vesta is van mening dat het met elkaar in gesprek blijven over een goede en humane opvang van vluchtelingen van wezenlijk belang is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze opvangcrisis", staat in het begeleidend schrijven. "Praten alleen is echter niet voldoende", vervolgen ze; "Zonder concrete acties vanuit de gemeenteraad zal het debat uiteindelijk op de achtergrond belanden en dat is iets waar wij fel op tegen zijn."

In de voorgelegde motie, waar zelfs al de logo's in staan van GroenLinks, CDA, PvdA, D66 en de BSD, stelt de organisatie een aantal concrete punten. Binnen twee maanden moeten zowel de Scheldeflat als andere locaties in worden gezet als opvangplekken voor vluchtelingen, in samenwerking met het COA en Vesta. Tevens vraagt de brief aan GBWP om zich uit te spreken over deze kwestie, "zodat de inwoners van Bergen op Zoom weten waar hun volksvertegenwoordigers voor staan".

Verrast

Namens D66 laat fractievoorzitter Chris Moerkerken weten nogal verrast te zijn door deze wijze van oproepen. "Wij hebben geen motie ondertekend en willen graag de met de raad gemaakte afspraken over het lopende traject aanhouden. We zijn en gaan nog in debat hierover, tijdens door het college georganiseerde momenten. Laten we die afwachten. Deze motie gaat het toch niet halen." Zijn collega,PvdA-fractievoorzitter Ad van der Wegen, is al net zo verrast maar denkt dat het goed is om het signaal in ieder geval op te pakken.

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven / Afbeelding: Vesta