Vfonds geeft half miljoen voor bezoekerscentrum

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom heeft bericht ontvangen van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (VFonds). De aanvraag voor een subsidie van 500.000 euro voor het realiseren van een bezoekerscentrum tussen de Militaire Erevelden (Canadees en Brits) aan de Ruyterhoveweg is toegewezen. De totale stichtingskosten van het bezoekerscentrum worden thans geraamd op 1.3 miljoen euro. Met deze belangrijke bijdrage is de bouw van het bezoekerscentrum weer een flinke stap dichterbij gekomen.

Op de erevelden te Bergen op Zoom liggen bijna twee duizend vijfhonderd militairen begraven. De meesten zijn gesneuveld tijdens de Slag om de Schelde, een belangrijke militaire actie van de geallieerde strijdkrachten om de Schelde, als toegang tot de strategisch belangrijke havens van Antwerpen in handen te
krijgen. Deze Slag om Schelde werd in het najaar van 1944 geleverd.

Het Bestuur overlegt met achitectenbureau Ro&Ad uit Bergen op Zoom over een ontwerp voor het bezoekerscentrum dat, met medewerking van de grondeigenaar het Ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, zal worden gerealiseerd. In dit hele proces is de uitstekende samenwerking met de
Gemeente Bergen op Zoom en de persoonlijke inzet van de Burgemeester Frank Petter van onschatbare waarde, aldus woordvoerder Peter Markus.

Taken stichting

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom zal ook na de totstandkoming van het bezoekerscentrum actief blijven. Zij rekent tot haar taken onder andere: het aan nabestaanden en belangstellenden bieden van een respectvolle plaats ter nagedachtenis aan de individuele offers van de
gevallenen, het bevorderen dat alle bezoekers aan de erevelden ruimte vinden voor educatie, voor informatie over individuele achtergronden van de gevallenen, over oorlogshandelingen bij de bevrijding van Zuidwest Nederland en over de Four Freedoms zoals die door president Roosevelt zijn geformuleerd. De stichting richt zich daarbij nadrukkelijk op jongeren.

Het verheugende resultaat van de toekenning van de subsidie is mede geboekt door het vele voorwerk dat is verricht door het bestuur van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal. Die organisatie heeft -nadat in oktober 2016 de Bergse Gemeenteraad met een motie opriep tot de realisatie van een bezoekerscentrum- direct het initiatief genomen tot een verkenning van de mogelijkheden. De uitwerking van het project werd in handen gelegd van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom, die daartoe in maart van dit jaar werd in het leven werd geroepen.

Volop steun

De Stichting heeft reeds de samenwerking gezocht en gevonden met stichtingen zoals Faces to Graves, Brabant Remembers en Bevrijding Brabantse Wal, waardoor een sterk samenwerkingsverband is gevormd.
De Stichting mag zich eveneens verheugen in volledige steun van de Provincie Noord-Brabant. De Commissaris van de Koning in de Provincie Noord Brabant, Prof. Dr. A.B.H.J. van de Donk is lid van het Comité van Aanbeveling. Ook de Burgemeesters van de Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht alsmede de Ambassade van Canada steunen het initiatief door hun persoonlijke betrokkenheid en belangstelling. Deze steun en aanmoediging is onontbeerlijk voor het welslagen van het project.

Fondsen gezocht

Uiteraard zijn voor de realisatie van het bezoekerscentrum nog meer fondsen noodzakelijk en het bestuur spant zich in voor de verwerving daarvan. Er zijn reeds donaties ontvangen van particuliere fondsen (met name actief in de educatieve en culturele sector) zoals de Mastboom-Brosens Stichting, de Verbeekstichting Halsteren en de Lionsclub Bergen op Zoom Scaldis. De Stichting stelt deze bijdragen bijzonder op prijs. Verder zal aan het bedrijfsleven worden gevraagd bij te dragen, vooral in natura door middel van goederen en diensten. Tevens ontwikkelt het bestuur plannen voor een crowdfunding. De Stichting verwerft de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Dankbaar

Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom is het Vfonds bijzonder dankbaar voor de bijdrage. Het VFonds ondersteunt jaarlijks diverse initiatieven die bijdragen aan de kennis
over gewapende conflicten en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom ziet het als haar plicht een waardige gedenkplek voor de gevallenen te realiseren.