‘Vijf voor twaalf voor de binnenstad’

BERGEN OP ZOOM – Deze maand presenteert de Bergse gemeenteraad de kaderstelling binnenstadsvisie: een opdracht voor het college van B&W om een binnenstads-beleidsplan te maken. En: elk kwartaal moeten de wethouders aan de raad terugkoppelen wat ze in de praktijk hebben waargemaakt. De binnenstadsvisie moet een einde maken aan een jarenlange impasse, waarbij er vooral veel gepraat en geschreven werd over een betere binnenstad maar er feitelijk maar bar weinig gebeurde. "Voorzieningen verdwijnen en achter gemaskeerde etalages gaat leegstand en armoede schuil.” Een interview met Maarten van ’t Hof, de initiatiefnemer van het project.

Al decennia is de binnenstad van Bergen op Zoom een zorgenkindje. In de jaren '60 en '70 dreigde verval en verpaupering. Nieuwe winkelgebieden rondom de St Josephstraat moesten het winkelgebied een nieuw élan geven en omvangrijke restauratieprojecten deden de middeleeuwse straten weer in hun oude glorie stralen. Toch bleven de problemen aanhouden: parkeren, onveiligheid, leegstand… het mooiste stadscentrum van Zuid-West Nederland blijft z’n schaduwkantjes houden.

Toenemende leegstand

Colleges kwamen en colleges gingen – vaak met de mooiste beloftes en prestigieuze projecten. Maar inmiddels staat een kwart van het Vierkantje leeg en ook in de nieuwbouwgedeeltes van de Parade sluit de één na de andere winkel de deuren. Leegstand bij de Vlaszak waar Albert Heijn twee jaar terug de deuren sloot en mogelijk ook de Kringloper vertrekt. Leegstand in het Gouvernement, waar het 18e eeuwse militair hospitaal in 1993 van binnen compleet werd leeggesloopt om ruimte te maken voor winkels. Kernwinkelgebied, Winkel-8, doorstroombeleid… het mocht allemaal niet baten.

Raadsfracties verenigen

Dit voorjaar nam VVD-duoraadslid Maarten van 't Hof het initiatief om de raadsfracties te verenigen. "Want het is vijf voor twaalf voor de binnenstad. Uit onderzoek blijkt dat Bergen op Zoom economisch gezien bovengemiddeld slecht scoort”, zegt de politicus. "Het aantal voorzieningen in het centrumgebied verdwijnt, en daardoor is Bergen op Zoom minder aantrekkelijk als vestigingsgemeente voor bedrijven én nieuwe inwoners. Hij is een nieuwkomer in de Scheldestad en kwam in mei vorig jaar in de gemeente wonen, vanuit de Randstad. Juist met de blik van een relatieve buitenstaander kan hij onafhankelijk naar de problematiek kijken.

Gesprekken met belangengroepen

Vóór de zomer werd een werkgroep geformeerd waarin de voltallige Bergse politiek vertegenwoordigd was. En de groep ging de boer op, met inwoners in gesprek: "We hebben alle belangengroepen uitgenodigd om input te leveren: cultuursector, pandeigenaren en verhuurders, ondernemers, bewoners en horeca. Dat heeft veel input opgeleverd.” Woensdag is er een hernieuwde bijeenkomst met deze groeperingen waarbij de uitkomsten worden gepresenteerd. Een aantal thema’s keerde telkens als een rode draad in de gesprekken terug, zoals parkeerbeleid en de hoge huurprijs voor winkeliers. In de nota wordt veelvuldig verwezen naar externe rapporten en onderzoeken, waaronder het zogeheten 'Midsize Brabant': een vergelijking van de acht Brabantse middengrote steden. En Bergen op Zoom scoort daarin op veel punten onvoldoende, moet Van 't Hof constateren.

Controleren en alert zijn

Het rapport dat nu uit de pijplijn is gekomen, wordt bij de raadsvergadering van 24 september vastgesteld. De politicus verwacht dat dit document, zoals dat in vaktermen heet, als A-stuk door de raad zal gaan. 'A' staat daarbij voor 'afhameren'. Daarmee zit het werk voor de raadspolitiek er niet op. Integendeel, benadrukt Van 't Hof: dan begint het pas. "Controleren en alert zijn. Dat is de taak van de raad en die moet dan ook de ballen hebben om in te grijpen als het mis gaat". Dus dat betekent dat bestuurlijke uitglijers, zoals met het zaden-kunstwerk of de versmarkt, voortaan zijn uitgesloten? Van 't Hof slaat een diepe zucht. "Laten we het dáár alsjeblieft niet meer over hebben", verzucht hij. "Maar inderdaad: als de afspraken vóóraf duidelijk zijn dan moet er in de uitvoering weinig meer mis kunnen gaan. We hebben goede hoop!"

Fotobijschrift: VVD-politicus Maarten van 't Hof is de architect van het raadsvoorstel, dat moet leiden tot een werkbaar binnenstadbeleidsplan. Deze maand wordt het voorstel in de gemeenteraad vastgesteld.