Vlaggenparade op de Grote Markt in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom begint om 10.00 uur de Vlaggenparade op de Grote Markt. De laatste jaren is de belangstelling van bezoekers voor deze ceremonie flink toegenomen.

De Vlaggenparade is een ceremonie die eer brengt aan de Nederlandse vlag. Deze plechtigheid vindt normaal gesproken alleen plaats op terreinen van de Nederlandse Krijgsmacht. Voor zover bekend is de Vlaggenparade tijdens Koningsdag in Bergen op Zoom de enige die buiten een kazerneterrein wordt gehouden.

Bij de Vlaggenparade wordt de Nederlandse driekleur gehesen en daar gaat een korte militaire ceremonie aan vooraf. Aan deze ceremonie zijn enkele militaire commando’s verbonden, die door de paradecommandant worden gegeven. Aan de Vlaggenparade wordt onder meer deelgenomen door actief dienende militairen, detachement Koninklijke Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht, oud-strijders/veteranen, oud-militairen, Gilde Sint-Sebastiaan en Scouting Bergen op den Zoom. De muzikale omlijsting van de Vlaggenparade wordt verzorgd door Harmonie Oranje Nassau.

Militairen in actieve dienst, militairen buiten dienst, alsmede veteranen worden in het bijzonder uitgenodigd om aan de Vlaggenparade deel te nemen. Het kledingvoorschrift voor militairen luidt DT2 en voor veteranen het uniform dat bij veteranen gebruikelijk is. Aanvang van de Vlaggenparade is om 10.00 uur en deelnemers dienen om uiterlijk 09.45 uur op de Grote Markt aanwezig te zijn.

Toost op het Koningspaar

Aansluitend aan de vlaggenparade organiseert de gemeente Bergen op Zoom in de Hofzaal van het Markiezenhof tot omstreeks 12.00 uur een bijeenkomst, waar alle belangstellenden uit de gemeente van harte welkom zijn. Er kan dan een toost worden uitgebracht op ons Koningspaar. In het bijzonder worden gedecoreerden uit Bergen op Zoom opgeroepen om hierbij aanwezig te zijn en hun decoratie zichtbaar te dragen. De gedecoreerden uit Halsteren en Lepelstraat worden traditioneel door de Oranjeverenigingen uit deze dorpskernen ’s morgens uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Oude Raadhuis in Halsteren.