‘Vlekken in de nek’ bij de gedachte aan het gedogen van fietsoverlast

De zijingang van de vroegere muziekwinkel van Koster aan de Kortemeestraat. De hoofdingang is aan de Fortuinstraat. In dit pand wil het college een City Service Punt met fietsenstalling inrichten. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Het fietsparkeren blijft de gemoederen in de Bergse binnenstad bezighouden. Diverse insprekers gaven tegenover de Bergse gemeenteraadsleden hun visie op het nieuwe City Service Punt in 't Vierkantje. De raad neemt hierover in september een definitief besluit, waarbij het voormalige pand van muziekzaak Koster wordt ingericht als stallingsruimte voor fietsen en gemotoriseerde rijwielen. De bezwaren zijn vooral gericht op de te verwachten overlast, maar er worden ook kansen gezien om de binnenstad écht fietsvriendelijk te maken.

Omwonende Geert van Oers woont al vele jaren in een appartement op de hoek van de Kortemeestraat en de St Annastraat. Hij vroeg als inspreker aandacht voor handhaving. Want ondanks de komst van de stalling blijft de kans groot dat er her en der fietsen tegen de gevels geplaatst worden en de doorgang versperren. "De gemeente kan nog zoveel doen aan preventie maar uiteindelijk ontkom je niet aan repressie." En dat is onoverkomelijk, verwacht de buurtbewoner, want in de St Annastraat is het nu al een zooitje. "Terwijl er op enkele meters afstand een overdekte fietsenstalling is." Zonder handhaving zal ook het City Service Punt leegblijven, zo verwacht Van Oers, en de gedachte alleen al dat er in de toekomst opnieuw gedoogd wordt, geeft hem 'vlekken in de nek'.

Broodjeszaak

Bewoner Marcel Valk uit de Fortuinstraat voelt niets voor de plannen. Hij kijkt met zijn woning recht uit op de toekomstige fietsenstalling en hij vreest voor overlast van hangjeugd. "Zeker in combinatie met de broodjeszaak aan de overkant." Het liefst zou Valk zien dat er voor een andere locatie wordt gekozen. "Bijvoorbeeld onder het Torentje van Genk op de hoek van de Stationsstraat, of de vroegere Salon (Troy) aan de Grote Markt. Leegstaande panden genoeg." Valk vreest voor een achteruitgang van de Fortuinstraat. "De straat verloedert en verpaupert."

Kansen

Een ander geluid kwam van Jordy van den Burgt, woordvoerder van de Jeugdraad. Hij pleitte vooral voor een beleid om het City Service Punt aantrekkelijk te maken voor jongeren, onder meer door het hanteren van flexibele openingstijden. "Jongeren leven nu eenmaal niet van tien tot vijf", zo sprak hij. Ook Piet Bruys van de Fietsersbond ziet kansen voor de nieuwe fietsenstalling, vooral als het gebruik gratis zou zijn. En er is een toenemend tekort aan goede stallingsmoghelijkheden. "De laatste jaren zijn er alleen maar fietsenrekken verdwenen in de binnenstad, zoals aan het Zuivelplein en aan de Grote Markt." Hij ziet voor het City Service Punt "de juiste mogelijkheden op het juiste moment op de juiste plaats." Volgende week, woensdag 5 september, is de gemeentepolitiek aan zet. Dan zullen de fracties in debat gaan over het plan.