Vluchtelingen welkom in Bergen op Zoom, hier en daar onder protest

BERGEN OP ZOOM – Op Lijst Linssen na hebben alle partijen donderdagavond ja gezegd tegen de komst van in totaal 416 vluchtelingen. Overigens niet zonder de nodige voorwaarden, een aangenomen amendement stelt enige eisen aan de invulling van de opvang.

Een belangrijk discussiepunt is de locatie van de opvang. Die mag niet te veel een wijk of omgeving ontwrichten. Er was ook het nodige te doen over de kosten. Het COA vergoedt veel maar niet alles, zo bleek. Wanneer er voor tijdelijke huisvesting nutsvoorzieningen aangelegd dienen te worden, komen die kosten voor rekening van de gemeente. Of dat nodig is viel nog niet te zeggen. Wat wél tot de voornemens hoort is het aanstellen van een veiligheidscoördinator en die kosten vallen in ieder geval niet onder de budgetten van het COA. Daar was dus wat tumult over, maar het gaat wel door.

Woningschaarste blijft bijzonder vraagstuk

Het meest opvallende punt van de aangenomen voorwaarden betreft de huisvestingskwestie. Een harde eis is dat de opvang niet mag betekenen dat de woningmarkt in het betaalbare huursegment nog meer onder druk komt te staan. Het College van B&W heeft dat ook toegezegd. Dat staat echter nogal in contrast met een schrijven van 26 mei aan de raad, betreffende het jaarplan Regionaal Kompas 2016(pdf). Hierin staat dat het College zich juist bijzonder zorgen maakt over de woningmarkt. Die is door meerdere ontwikkelingen al langer beperkt en, zo staat in de begeleidende brief: “Wanneer hier de vraagstukken rondom de vluchtelingen/statushouders bij opgeteld worden, wordt de schaarste op de woningmarkt alleen maar groter.” KijkopBergenopZoom.nl vroeg op 1 juni aan de gemeente of hier al oplossingen voor zijn bedacht maar heeft nog geen reactie gekregen.